Kommunen borde utlysa klimatnödläge

Insändare Artikeln publicerades

Det brittiska parlamentet har alldeles nyligen utlyst klimatnödläge i landet. Flera städer i Europa har gjort samma sak, bland annat schweiziska Basel. Det här är bara början. En rad frågor måste ställas till beslutsfattarna i Växjö kommun utifrån den oerhört allvarliga klimatsituation som Sverige och världen har hamnat i.

”Klimatfrågan är en så stor utmaning att det kräver ett djupt engagemang från såväl politikers som kommunmedborgares sida om vi ska ro det här i land”, skriver Anders Rapp.
Foto: Berit Roald/TT
”Klimatfrågan är en så stor utmaning att det kräver ett djupt engagemang från såväl politikers som kommunmedborgares sida om vi ska ro det här i land”, skriver Anders Rapp.

1) När kommer Växjö kommun att utlysa klimatnödläge?

2) Hur kommer Växjö kommun att kommunicera ut sitt budskap till alla medborgare?

3) När väl Växjö kommun har utlyst klimatnödläge och har kommunicerat ut sitt budskap - vilka blir då de alldeles nödvändiga åtgärderna som snabbt måste vidtas?

Hur kommer alla kommuninvånare märka att en ny kraftfull anpassning måste göras utifrån den hotade framtid som vuxna och barn står inför - ofattbara påfrestningar som bara kanske ligger 10-20 år framför oss?

Behövs en klimat- och miljöfortbildning med början redan i slutet av innevarande år för alla kommuninvånare i en omfattning som vi tidigare inte sett i vårt samhälle?

Vad kommer det att betyda för den egna konsumtionen av exempelvis bensin och diesel under 2019? Hur kommer köttkonsumtionen att förändras? Vad kommer det att betyda för det egna resandet med flyg år 2019? Vad kommer det att innebära för kommuninvånarnas övriga konsumtion? Hur kommer kommunens egen verksamhet att påverkas utifrån detta nödläge? På vilka sätt måste alla företag i Växjö kommun anpassa sig till denna nya situation? Vad skulle ett klimatnödläge innebära för Linnéuniversitet? Vilka akuta krav måste kommunen rikta till regering och riksdag?

För kommuninvånare som vill lära sig mer om klimatsituationen är inte minst IPCC:s (FN:s klimatpanel) senaste specialrapport från oktober 2018 en viktig faktabas. Denna rapport, författad av världens tyngsta och mest professionella klimatforskare, jämför 1,5- gradersmålet med 2,0-gradersmålet. Innehållet blir till en ytterst skrämmande och chockerande läsning som manar till en omedelbar omställning av våra samhällen.

Klimatfrågan är en så stor utmaning att det kräver ett djupt engagemang från såväl politikers som kommunmedborgares sida om vi ska ro det här i land. Utlysning av klimatnödläge är en mycket viktig och nödvändig signal till oss alla. Det är bråttom. Mycket bråttom.

Anders Rapp, Kalvsvik