Kräv folkomröstning i parkeringsfrågan

Insändare Artikeln publicerades

Nyligen hölls en folkomröstning i Helsingborg beträffande kommunens eventuella försäljning av sitt kraftvärmeverk. Ärendet var alldeles för stort för att en liten grupp kommunpolitiker skulle ensamma besluta om.

Därför kan man undra varför vi medborgare i Växjö inte fick rösta om till exempel det nya kommunhuset. Förmodligen för att våra lokala politiker visste redan innan att svaret skulle bli ett nej till bygget. En prestigeförlust, med andra ord.

Nu har vi införandet av de nya parkeringsreglerna framför oss. Mycket kritik i bland annat Smålandsposten har riktats mot kommunledningen och fullmäktige, bland annat för att beslutet är negativt för stadens affärsidkare i konkurrens med stormarknaderna, och att de förlängda tidsramarna till klockan 21 kommer göra det kostsamt att delta i kulturen och kursverksamheterna.

Som i Helsingborg behövs nu en folkomröstning även här i Växjö. Vill Växjös medborgare ha dessa strängare och, i min mening, destruktiva parkeringsregler?

Kommunpolitikerna är inte att jämställa med affärsmän/kvinnor; dessa har nått sina positioner genom politiken och att vara ”en i gänget” med sina partitrogna.

Jag frågar, har de kompetens nog att förstå de affärsmässiga konsekvenserna av regeländringarna? Tydligen inte, men med partipolitikern som bas kan vilket beslut som helst gå igenom!

Innan de nya parkeringsreglerna träder ikraft för att finansiera kommunhuset måste vi medborgare kräva en folkomröstning.

Jag är tveksam till att kommunen går med på det, med rädsla för att parkeringsbeslutet kastas ut där det hör hemma.

Öppna kort

Innan de nya parkeringsreglerna träder ikraft för att finansiera kommunhuset måste vi medborgare kräva en folkomröstning, skriver signaturen ”Öppna kort”.
Foto: PATRICK SÖRQUIST
Innan de nya parkeringsreglerna träder ikraft för att finansiera kommunhuset måste vi medborgare kräva en folkomröstning, skriver signaturen ”Öppna kort”.