Annons

Långsiktiga satsningar för ökat kunskapsresultat

I Smålandsposten den 20 januari skriver Björn Kleinhenz och Maria Garmer (V) en artikel där de sätter sin tilltro till mer pengar som quick fix för att öka kunskapsresultaten i skolan. Blågröna Växjö vet bättre än så.
Replik • Publicerad 28 januari 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”När det gäller Braås skola har vi sett ett behov av att stärka resurserna och därmed har så också skett”, skriver Blågröna Växjös arbetsutskott i utbildningsnämnden.
”När det gäller Braås skola har vi sett ett behov av att stärka resurserna och därmed har så också skett”, skriver Blågröna Växjös arbetsutskott i utbildningsnämnden.Foto: Arkivbild

För oss är det en självklarhet att kvaliteten i skolan inte ska avgöras utifrån vilket postnummer du har. I våra skolor ska barn och ungdomar känna trygghet och finna studiero för att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Växjös beslutsamma arbete med tidiga insatser behöver fortsätta och utvecklas. Genom att möta alla elever utifrån deras förutsättningar bygger vi starka barn och ungdomar redo att möta framtidens samhälle och arbetsmarknad.

Det är också därför vi är övertygade om att satsningar på barn och ungas utbildning måste ske långsiktigt genom att hitta hållbara lösningar som leder till önskat resultat. Vi är helt överens om att vissa skolor behöver extra resurser, det vi är lite oense om är hur denna resursfördelning bör gå till.

Annons

När det gäller Braås skola har vi sett ett behov av att stärka resurserna och därmed har så också skett. Skolan har idag en total grundbudget på 24 miljoner kronor, baserat på antal elever vilket ger en elevpeng. Dessutom har en tilldelning av extraresurser till skolan gjorts som rör sig om en förstärkning på ytterligare cirka 9 miljoner kronor, det vill säga 35 procent mer än den tilldelade elevpengen. Dessa extraresurser syftar särskilt till att bidra till en likvärdig skola och stärka upp ur ett socioekonomiskt perspektiv.

När det kommer till skolans lokaler har det relativt nyligen gjorts förbättringar av den allmänna standarden på skolan både invändigt och på skolgården.

Vi är stolta över det arbete som görs på Braås skola och vill ge en eloge till alla de uppmärksamma lärare som arbetar systematiskt med en genomtänkt pedagogisk modell i de yngre årskurserna för att få med alla elever på banan. Detta är ett arbete som har ännu inte gett resultat men som vi följer med intresse och är övertygade om att det gör skillnad för våra barn och ungdomar. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att visa allt bra som görs på Braås skola så att vi kan fortsätta rekrytera och behålla den personal som vi har.

Blågröna Växjös arbetsutskott i utbildningsnämnden

Pernilla Tornéus (M), Torgny Klasson (L), Tina Sturesson (C), Åsa Björkman (KD) och Magnus Folcker (MP)

Annons
Annons
Annons
Annons