Länsstyrelsen förstör idyllen Klavreström

Debatt Artikeln publicerades

Hur är det möjligt att länsstyrelsen i Kronobergs län år efter år låter en fiskodling förstöra den fina miljö som funnits vid och runt Änghultasjön i Klavreström?

”Länsstyrelsen brukar alltid värna om välmående sjöar, mångfalden i vattnet, miljön och friluftslivet men detta gäller inte Klavreström och Änghultasjön”, skriver Rolf Axelsson och Bengt Linner.
Foto: Annika Niquet
”Länsstyrelsen brukar alltid värna om välmående sjöar, mångfalden i vattnet, miljön och friluftslivet men detta gäller inte Klavreström och Änghultasjön”, skriver Rolf Axelsson och Bengt Linner.

Under fiskodlingens högproduktion tar man ut 19 000 kubikmeter vatten per dygn från Änghultasjöns djuphålor vilket innebär att siklöjan har försvunnit från sjön. När vattnet försvinner från sjön så förstörs också alla lekplatser för övrig fisk och detta sker med länsstyrelsens goda minne.

Änghultasjön är väldigt känslig eftersom tillflödet inte klarar av den mängd vatten som fiskodlingen tar ut.

Klavreström som är känt som en vacker bruksort där mycket av den gamla bruksmiljön finns väl bevarad, i dag är allt detta förstört om länsstyrelsen inte sätter stopp för fortsatta vattenuttag.

Vi har under många år påtalat för länsstyrelsen att detta inte är acceptabelt men ingenting görs, normalt brukar länsstyrelsen vara snabba att agera och utdöma vite när något görs utan tillstånd men åt fiskodlingen görs ingenting.

Länsstyrelsen har vid våra möten sagt till sitt försvar att de tar ”vatten av gammal hävd” därför har de inte satt stopp för fiskodlingen men nu backar man och säger i stället att det är regleringen av Änghultasjön som ”är av hävd”.

Med denna kovändning faller alla argument att försörja fiskodlingen med vatten.

Vid vår senaste dialog med länsstyrelsen så blir deras svar allt mer förvirrande och vi frågar oss: Hur är det möjligt att fiskodlingen under alla år tagit vatten ur Änghultasjön utan att länsstyrelsen agerat?

Jan Grosen som är ansvarig Vattenvårdsdirektör uttalade sig i fjol när han stod vid Åsnens strand och var mycket tydlig ”utan tillstånd är det absolut förbjudet att ta vatten ur en sjö eller vattendrag”.

Det är inte rimligt att ett företag kan förstöra allt friluftsliv och båtliv i Änghultasjön, utarma fiskbeståndet, förstöra bruksmiljön för Klavreströms samhälle utan att länsstyrelsen agerar.

Deras verksamhet får också följder nedströms i Mörrumsån med bland annat kraftig övergödning och fosforvärden långt över det tillåtna.

Länsstyrelsen brukar alltid värna om välmående sjöar, mångfalden i vattnet, miljön och friluftslivet men detta gäller inte Klavreström och Änghultasjön.

Klavreströms samhällsförening, Rolf Axelsson

Norrhults samhällsförening, Bengt Linner