Låt inte coronahysterin krossa samhället

Debatt ,

År 2017 dog enligt WHOs statistik 56 miljoner i världen. Vanligaste dödsorsaken var hjärt-kärlsjukdom (17,79 miljoner), sedan cancer 9,56 miljoner. Längre ner på listan återfanns exempelvis trafikolyckor 1,24 miljoner, självmord 793 823 , mord 405 306 och drunkning 295 210.

Krig/konflikter kom som dödsorsak på 26:e plats med ”endast” 129 720 och naturkatastrofer som tenderar leda till stor mediauppmärksamhet och omfattande insamlingar dödade 9 603 personer! Varför väcker 9 603 döda av naturkatastrofer sådan uppmärksamhet? Samma mekanismer som coronaskräcken?

Coronaviruset framkallar hos många inga symtom alls, hos de flesta en förkylning, i vissa fall mer uttalad influensaliknande bild och en del, främst äldre människor dör, särskilt de med underliggande sjukdom. I Sverige hade på söndagen 21 personer dött som burit på viruset ; cirka 270 personer per dag har dött av helt annan orsak. 2018 dog enligt Socialstyrelsens statistik 2 578 människor i Sverige av diagnosen influensa med lunginflammation, varav 2 468 (96 procent) var över 65 års ålder. Coronaepidemin kanske kan leda till något liknande eller värre då immunitet saknas i befolkningen och ännu inget vaccin utvecklats, såvida inte isoleringen av gamla dämpar effekten.

Coronaviruset utgör förvisso en fara för mångas hälsa, men sannolikt inte tillnärmelsevis som många andra dödsorsaker. Däremot är Coronaviruset farligt för världen. Personer som normalt uppfattas som kloka tappar helt fattningen och kräver ”Stäng ner samhället”. De bönhörs. Gränser stängs, industrier, universitet, skolor stängs, ekonomin rasar, människor förlorar jobbet, sina besparingar, sin framtidstro. Det talas om ”krig” och man ropar vill ha ”Starka ledare”. Det fick man på 1930-talet när ekonomin tilläts krascha! DÅ blev det krig med 55-60 miljoner (flertalet unga!) döda.

Politiker, ledare, media: Ta ert förnuft tillfånga. Förklara lugnt att vi klarar epidemin. Det är bra att gamla isoleras för att skydda dem och minska belastningen på sjukvården. Men för de flesta människor kan livet fortsätta ungefär som vanligt, om man följer Folkhälsomyndigheten råd vad gäller handhygien, avstånd till andra, hemma vid symtom etc. Men om du inte är sjuk gå till jobbet, gå i skolan, gå på restaurang (sitt glest), sporta, ta promenader, handla i affärer (kläder, skor, möbler, mat…). Om vi lever nästan som vanligt måste inte företag stänga, konkurser och arbetslöshet hejdas, börsen vänder uppåt, alla blir glada. Stoppa coronahysterin innan den, inte viruset, krossar samhället.

Johnny Ludvigsson, överläkare/senior professor

”Om vi lever nästan som vanligt måste inte företag stänga, konkurser och arbetslöshet hejdas, börsen vänder uppåt, alla blir glada. Stoppa coronahysterin innan den, inte viruset, krossar samhället”, skriver Johnny Ludvigsson, överläkare/senior professor.
Foto: Anders Wiklund/TT
”Om vi lever nästan som vanligt måste inte företag stänga, konkurser och arbetslöshet hejdas, börsen vänder uppåt, alla blir glada. Stoppa coronahysterin innan den, inte viruset, krossar samhället”, skriver Johnny Ludvigsson, överläkare/senior professor.