Låt medborgarna rösta om nytt sjukhus

Insändare Artikeln publicerades

Det vore anständigt om medborgarna med rösträtt i val till Region Kronoberg fick ta ställning till byggnation av nytt sjukhus i Växjö i ett val.

Beslut om investering i nytt sjukhus och rivning av befintligt sjukhus är stora beslut som påverkar vården högst väsentligt i Region Kronoberg under mycket lång tid framöver och omfattar en betydande investering på cirka 5–10 miljarder kronor. De röstberättigade måste få säga sitt i denna fråga! Alternativ måste ställas emot varandra och redovisas för medborgarna. Frågan är för avgörande för vården för att överlåtas att beslutas om till några få politiker och tjänstemän, varav den drivande tjänstemannen redan lämnat sin tjänst. Det har skrivits många kloka insändare i denna tidning av före detta ledande politiker och tjänstemän i Landstinget Kronoberg, där man uttalar stark skepticism mot att bygga nytt sjukhus, dessa personer har stor insikt i denna fråga med mångårig erfarenhet. Ge upp prestigen och ge länets invånare möjlighet att rösta i denna fråga i ett val!

Det hade även varit anständigt om Växjö kommuns röstberättigade invånare hade fått ta ställning till nytt kommunhus i valet 2018. Invånarna fick aldrig ta ställning i frågan då beslut om nytt kommunhus drevs igenom mellan valen 2014 och 2018. Vid 2018 års val var det i praktiken omöjligt att ändra beslutet då sittande majoritet med stor hast drev igenom beslutet för att det inte skulle kunna ändras utan betydande kostnad. Frågan om nytt kommunhus borde ha avgjorts i ett val då det handlar om mycket stort belopp i storleksklass flera miljarder vad avser nytt kommunhus och ombyggnad alternativt rivning och nybyggnad där befintligt kommunhus finns i dag. Valet hade stått mellan nytt kommunhus och medel till skola, vård och omsorg men vi fick inte möjlighet att göra det valet.

Nu är det nog med stora projekt och beslut som drivs igenom utan att de många människorna få vara med och bestämma.

I en sann demokrati måste medborgarna ges möjlighet att påverka stora beslut som fattas i kommun, region och stat. Ett fåtal politiker ska inte kunna köra över den stora folkviljan. Varje medborgare måste stå upp och kämpa för demokratin i vårt land varje dag, ty demokratin är inte självklar som många tycks tro. Gör din röst hörd!

PA