Låt oss tillsammans arbeta för en likvärdig utbildning

Replik Artikeln publicerades

I Smålandsposten den 3 mars skrev representanter från Skolmarschen mot nedskärningar Kronoberg en debattartikel om att stora nedskärningar drabbar Växjös skolor. Nu svarar Anders Elingfors på utbildningsförvaltningen.

”Låt oss tillsammans arbeta för en likvärdig utbildning för alla och resurser som räcker till allt våra elever behöver för att rustas för framtiden”, skriver Anders Elingfors, förvaltningschef utbildningsförvaltningen Växjö kommun.
Foto: Henrik Montgomery/TT
”Låt oss tillsammans arbeta för en likvärdig utbildning för alla och resurser som räcker till allt våra elever behöver för att rustas för framtiden”, skriver Anders Elingfors, förvaltningschef utbildningsförvaltningen Växjö kommun.

I utbildningsförvaltningens budget för 2020 prioriteras skolans kärnuppdrag att bedriva utbildning och skolan har fått ett resurstillskott på 68 miljoner kronor för att stärka undervisningen och täcka ökade hyreskostnader.

Kommuner över hela landet kämpar med att finansiera välfärden och vi har några tuffa år framför oss vilket innebär att vi behöver prioritera bland våra uppdrag för att resurserna ska räcka till. Jag ser problem med att flera av de riktade statsbidragen är förenade med krav som begränsar vårt handlingsutrymme och samtidigt ställer krav på motprestation.

För att kunna prioritera undervisningen så har vi sett över vår totala budget och anpassat vår ambitionsnivå när det gäller verksamhet utöver lagstadgad verksamhet, till exempel skolskjuts, digitalisering och kulturskola/fritidsgårdar men inga fritidsgårdar har eller planeras att stängas i Växjö kommun.

Den sammantagna effekten av våra prioriteringar blev att vi inför 2020 kunde öka elevpengen med cirka tio miljoner kronor och därmed bibehålla budgetnivåer och för vissa delar av vår verksamhet öka pengen till undervisning. Allt detta är presenterat i nämndens budget som är tillgänglig för alla att ta del av. När det gäller vår viktiga personal så visar nuläget på att det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare fortsätter att öka på våra skolor och att sjukfrånvaron har minskat under 2019 vilket är glädjande.

Att få en bra utbildning, att gå klart gymnasiet har aldrig varit viktigare än vad det är i dag. För individen är en fullföljd gymnasieutbildning den säkraste vägen in på arbetsmarknaden. Att arbeta förebyggande, att minska frånvaron och risken för skolmisslyckanden har blivit en allt viktigare del för våra skolor och genom hela utbildningen. Att verka för ytterligare resurser till skolan är något som jag tror kommer att behövas. Låt oss tillsammans arbeta för en likvärdig utbildning för alla och resurser som räcker till allt våra elever behöver för att rustas för framtiden.

Anders Elingfors, förvaltningschef utbildningsförvaltningen Växjö kommun