Annons

Många i Tingsryd vill bli undersköterska

Svar på Jessica Kellers ­insändare ”Glöm inte alla undersköterskor”.
Replik • Publicerad 17 augusti 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Att jag inte skulle ha lyft upp svårigheter att rekrytera undersköterskor är felaktigt. I en artikel i Smålandsposten den 6 augusti går bland annat att läsa ”Vård- och omsorgsverksamheterna i kommunen har haft en tuffare sommar jämfört med tidigare år när det gäller rekrytering. I synnerhet har detta gällt sjuksköterskorna.”

Artikeln var en uppföljning på en artikel från den 13 juni som Smålandsposten ville göra där det innan sommaren aviserades att kommunen skulle ta in två hyrsjuksköterskor delar av sommaren, därav fokus på detta i artikeln i augusti. Men som det framgår i artikeln lyfts även utmaningarna med att rekrytera undersköterskor framförallt på en del orter. Dock är det en nyhetsartikel och jag styr varken rubrik, vilka citat som tas med eller innehållet i övrigt utan det gör journalisten.

Annons

Även om det tyvärr period­vis varit få sökande till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasieskolan är det i dag drygt 80 stycken som utbildar sig till undersköterska vid vuxenutbildningen. Det är det överlägset största programmet där och utgör ett bra rekryteringsunderlag till kommunens verksamheter. Så det finns många i vår kommun som vill utbilda sig till undersköterska och förhoppningsvis bli kollega med dig eller alla våra andra medarbetare.

Som moderat ersättare i bildningsnämnden har även du, Jessica Keller, möjlighet att driva på för att öka attraktiviteten på det gymnasiala vård- och omsorgsprogrammet.

Under sommaren har kommunens vård- och omsorgsverksamheter haft behov av cirka 220 sommarvikarier. Under första perioden kvarstod någon enstaka vakans vilken fylldes till andra perioden. Av de som anställdes som sommarvikarier var cirka 30 procent undersköterskor, barnskötare eller under utbildning till undersköterska. Ett relativt gott resultat för kommunen i hård konkurrens med såväl andra offentliga som privata aktörer. Det har varit tufft men tack vare ett hårt ­arbete från chefer och medarbetare har vi i stort sett klarat det. Vi har även fortsatt haft enbart två ­semesterperioder vilket vi kämpar för att behålla ur attraktivitetssynpunkt.

De bästa ambassadörerna för yrket är säkerligen ni stolta undersköterskor, som även lyfter upp de positiva delarna att få jobba med människor och göra skillnad varje dag på jobbet. Jag ser fram emot vårt inbokade möte den 28 ­augusti där vi får möjlighet att diskutera vidare.

Magnus Carlberg (S), ordförande vård- och ­omsorgsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons