Minska intaget av animaliska produkter

Insändare

Smålandspostens ledarskribent Fredrik Haage anser sig tydligen besitta mer kunskap om koldioxid- och metangasutsläpp och klimatförändringar än världens samlade klimatforskare i form av IPCC.

Den tydliga uppmaningen från IPCC är nämligen att vi måste minska ordentligt på vårt intag av animaliska produkter.

Visst, öppna betesmarker behövs för biologisk mångfald, men om vi i dagsläget skulle äta enbart kött från djur som betar på naturbetesmark skulle det räcka till 40 gram per person och vecka. En köttbulle ungefär.

Så försvinnande liten del av all våra djur är det som får beta sådana marker.

Djurfabriker världen över är faktiskt en väldigt bidragande orsak till utarmning av biologisk mångfald och utdöende av arter, vilket Fredrik Haage skulle bli varse om han såg upp från sin konservativa bubbla och vågade möta dagens verklighet med skenade klimatförändringar.

Det kanske inte är omoraliskt att döda djur för att äta dem, men att föda upp och döda miljontals djur på det industriliknande sätt som vi gör - det är djupt omoraliskt.

Anneli Sundin, Gemla

Det kanske inte är omoraliskt att döda djur för att äta dem, men att föda upp och döda miljontals djur på det industriliknande sätt som vi gör - det är djupt omoraliskt”, skriver Anneli Sundin, Gemla.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Det kanske inte är omoraliskt att döda djur för att äta dem, men att föda upp och döda miljontals djur på det industriliknande sätt som vi gör - det är djupt omoraliskt”, skriver Anneli Sundin, Gemla.