Annons

Motsägelsefullt budskap från blågröna

I en replik på vår insändare om Braås skola skriver de blågröna att vi i Vänsterpartiet sätter vår tilltro till mer pengar för att öka kunskapsresultaten i Braås skola men att de vet bättre än så. Samtidigt är de överens med oss om att mer resurser behövs. Budskapet får nog anses vara ganska motsägelsefullt.
Replik • Publicerad 6 februari 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Om de läst insändaren ordentligt hade de uppfattat att vi är tydliga med att det viktiga nu är att komma med konkreta förbättringsförslag, inte exakt hur de förslagen ser ut. Att kalla pengar för en quick fix är också lite märkligt utifrån att budget och fördelning av pengar är ett av politikens viktigaste verktyg för att säkerställa att alla elever får en likvärdig skola.

Den socioekonomiska resursfördelning de själva redogör för i sitt svar är just ett sådant. Det är inte självklart att just höjda löner är lösningen, men ska en lönehöjning vara meningsfull bör den nog täcka mer än pendlingskostanden för de lärare som inte bor på orten.

Annons

Var pengarna gör mest nytta vet sannolikt skolans rektor och personal bäst. För oss är till exempel mer personal, utvecklingstid, fortbildning eller elevstöd inte någon quick fix, likväl är den beroende av en ökad budget.

Vi är medvetna om att Braås skola har fått ökade resurser och uppfräschning av vissa av sina lokaler, det är naturligtvis positivt, problemet är att det inte är tillräckligt. Ojämlikheten skolor emellan i Växjö kommun ökar, vi har skolor i vår kommun där upp till var fjärde elev går ut högstadiet utan gymnasiebehörighet medan andra skolor är nästan hundraprocentiga.

I andra delar av landet har man löst liknande situationer med just ökande resurser och då rejäla satsningar i kombination med att förmedla en transparent bild av skolans utmaningar. Rektorn på Braås skola har signalerat att det behövs resurser och det tar vi på allvar. Att påtala behoven står heller inte i motsats till att uppmärksamma allt bra som görs och skolans alla fördelar, något vi tror framgick i vår insändare.

Vidare tror vi inte att någon ifrågasätter det fantastiska arbete som görs av uppmärksamma lärare och annan personal, är det någon yrkeskår som gör sitt yttersta i alla lägen så är det skolpersonal. Ett systematisk och pedagogiskt arbetssätt tror vi också skapar goda förutsättningar för eleverna på sikt men vi vill att alla elever ska få bättre förutsättningar nu. För de elever som får sin utbildning idag är det en klen tröst att resultaten blir bättre längre fram.

Avslutningsvis tror vi att lärarkåren, hängiven som den är, gärna tar sig an utmaningen att skapa en jämlik skola bara de får rätt förutsättningar. Att påtala att en skola har behov av ökade resurser tror inte vi är ett hinder när det gäller rekrytering och att behålla personal, förutsatt att de som styr vågar prata om saker som de är och lovar att göra de kraftansträngningar som krävs.

Maria Garmer, ledamot kommunstyrelsen, Vänsterpartiet Braås-Rottne

Björn Kleinhenz, ledamot utbildningsnämnden, Vänsterpartiet Braås-Rottne

Vänsterpartiet fortsätter debatten om Braås skola.
Vänsterpartiet fortsätter debatten om Braås skola.Foto: Lars-Göran Rydqvist
Annons
Annons
Annons
Annons