Nu ser vi effekten av privatisering

Insändare

Nu ser vi effekterna av privatiseringar och avregleringar på för samhället viktiga funktioner som pågått i decennier.

Skyddsutrustningar och annan viktig medicinsk utrustning finns inte tillräckligt på lager. Vi minns hur det var med det privata Apotektjänst AB som i höstas inte kunde leverera skyddsmateriel till sjukhusen.

Vi har en vård och omsorg som till stora delar är privatiserad. En del av dessa aktörer är riskkapitalbolag som sätter vinstintressen i första rummet. Någon krisplan är knappast intressant för dem. Skolan är uppdelad på många privata aktörer som alla har olika särintressen.

Förr hade vi allt detta samlat under ett tak. Staten hade ansvaret och tog det också. Vi hade beredskapslager överallt i landet vid en eventuell kris. När kalla kriget tog slut tog även vår krisberedskap slut.

Det vi nu får uppleva i spåren av coronavirus är ett tydligt bevis på att myndigheterna står handfallna. Till alla er som vill privatisera allt, nu ser ni effekterna av detta. Hoppas ni är nöjda med resultatet.

Privatisera med sans och vett, men låt inte landets säkerhet falla sönder.

Jonny Bergstrand

”Nu ser vi effekterna av privatiseringar och avregleringar på för samhället viktiga funktioner som pågått i decennier. Skyddsutrustningar och annan viktig medicinsk utrustning finns inte tillräckligt på lager”, skriver Jonny Bergstrand.
Foto: Henrik Montgomery/TT
”Nu ser vi effekterna av privatiseringar och avregleringar på för samhället viktiga funktioner som pågått i decennier. Skyddsutrustningar och annan viktig medicinsk utrustning finns inte tillräckligt på lager”, skriver Jonny Bergstrand.