Nytt sjukhus lägger pusselbitarna på plats

Visst ligger Växjö lasarett vackert men denna punkt väger lågt om inte huvuduppgiften fungerar. Nämligen en god och säker vård i ändamålsenliga lokaler. Det skriver Johan Nyström Roos.
Debatt • Publicerad 4 december 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det finns ett behov av ett nytt sjukhus i Växjö, menar Johan Nyström Roos.
Det finns ett behov av ett nytt sjukhus i Växjö, menar Johan Nyström Roos.Foto: Isabell Höjman/TT

På regionens hemsida kan vi läsa att det befintliga sjukhuset i växjö uppfördes 1879 och byggts om och till flera gånger.

Att invånarna ökat i Växjö är det inget tvivel om, men att lokalerna för att bedriva en god och säker vård halkat efter är det inte alla som vet.

Många annex har tillkommit under årens lopp men nu är marken tillfullo utnyttjad och fastigheten kan inte expandera på höjden. Många avdelningar har inte renoverats på många år och viss utrustning är utdömd.

De som arbetar i verksamheten kämpar dagligen med lokaler och vårdutrymmen som inte längre uppfyller dagens krav på sjukhusstandard. Det är vår vardag och arbetsmiljö.

Sterilcentralen behöver investera i bättre ”maskinpark” för klara dagens hygienkrav, dialysen är trångbodda med allt för små lokaler. Intensivvårdsavdelningen har också viss utrustning som ”sjunger på sista versen”, vilka kräver extra underhåll och som skapar ökad stress hos personalen att inget får fela.

Förutom trångboddheten på Intensiven, postoperativa avd, samt tillhörande lokaler på anestesikliniken är det svårt att uppfylla kraven för sekretess.

I dagsläget är sjukhuset inte utformat för att följa patientflödet med avdelningars placering gentemot varandra. Inte heller personalens anseende vad som är bäst ur arbetsmiljö och flöde. Med ett nytt sjukhus kan alla pusselbitarna läggas rätt.

Alla önskar vi hyroberoende men då krävs en rejäl satsning på sjukvården med bättre arbetsmiljö och arbetsförhållanden för de anställda. Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) menar just att ”en ny byggnad utan personal är nämligen ingenting”.

Vi får ibland frågan från patienter och anhöriga om inte ett nytt sjukhus är onödigt och utsikten är ju så fin. Visst ligger Växjö lasarett vackert vid Växjösjön men jag menar att denna punkt väger mycket lågt om inte huvuduppgiften och själva hjärtat fungerar. Nämligen en god och säker vård i ändamålsenliga lokaler.

Vi får ofta lovord från närstående och patienter och de kallar oss ”änglar”. Släpp gärna fram skribenter och insändare, men rannsaka kommentarer från äldre pensionerade medarbetare som menar att ”ja men det fungerade ju på min tid”.

Tillskottet till regionen är välkommet och vi behöver rusta upp för att behålla medarbetare ända fram till nybygget och även där efter.

Johan Nyström Roos, Anestesi & Intensivvårdsavdelningen.