Annons

Omtag Sverige behövs

”Vi har varit naiva tillräckligt länge nu. Således är det dags att stiga ur bubblan och påbörja arbetet mot ett bättre rustat Sverige”, skriver Lars-Göran Svensson (M).
Debatt • Publicerad 26 mars 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lars-Göran Svensson (M) tycker det vore bra att införa en fyra månader lång militär eller civilpliktig utbildning för alla i en åldersklass.
Lars-Göran Svensson (M) tycker det vore bra att införa en fyra månader lång militär eller civilpliktig utbildning för alla i en åldersklass.Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Coronaviruset med tillhörande börsoro, har på ett tydligt sätt blottlagt en del underliggande faktorer som är illavarslande för vårt land. I detta nu ska självklart all kraft läggas på att hantera de akuta problem som uppstår men i den efteranalys som kommer, bör denna handla om även dessa strukturella problem.

Lyxfällan har säkert många sett och säkert förfasat sig över. Personer och par som lever i sin egen bubbla där till slut verkligheten hinner ifatt.

Annons

I Sverige hade vi under många år en hög beredskap för kriser. Beredskapslager av nödvändiga insatsvaror och materiel fanns i förråd över hela Sverige. Militärtjänsten för den manliga befolkningen medförde att det fanns en grundkunskap i att överleva, ta eget ansvar och även ge den hjälp som behövs till en annan människa i en krissituation.

För egen del var jag en av de människor som återställde elnätet i Kronobergs län efter Gudrun. På fem veckor lyckades vi bygga upp ett nästan helt raserat elnät. Till stor del berodde detta på att vi tränat för uppgiften och byggde reparationsarbetet på grundläggande militär organisation, där byråkratin var ställd på undantag.

Under 1990-talet och framåt har mycket förändrats. Försvaret har lagts i malpåse. Merparten av dagens ungdom gör inte någon form av militär eller civilpliktig utbildning. De flesta växer i dag upp i stadsmiljö och kommer aldrig i sina unga år att arbeta praktiskt med djur eller i samspelet med naturen. Allt av så kallat värde, finns i en smart telefon som levererar det som behövs i daglig existens.

Människor som arbetar inom de näringar som gör att ett samhälle kan överleva vid en kris har stadigt minskat till förmån för arbetstillfällen som i stort innebär mer byråkrati.

Förhoppningsvis kan då krisen kring Coronaviruset bli en viktig och nödvändig väckarklocka. Vi måste bygga vår beredskap på att vi har förmåga att klara kommande kriser. Detta innefattar såväl kunskap, materiel i lager som livsmedelsförsörjning. Tillåt mig komma med fyra förslag:

• Inför en fyra månader lång militär eller civilpliktig utbildning för alla i en åldersklass. Kvinna som man. Min tro är att denna utbildning kommer att leda till att vi får en bra rekryteringsgrund till många samhällsviktiga yrkesgrupper. Den stora vinsten kommer att bli att en ny generation blir bättre rustade att förstå och klara kommande kriser.

• Vi måste omgående se till att huvuddelen av den mat som vi äter produceras inom landet och då utspritt på fler aktörer än vad som är fallet i dag. Detta måste få kosta men denna trygghet ger också en möjlighet att ha en levande landsbygd.

• Beredskapslager värt namnet, måste byggas upp av de varor som behövs vid en större avspärrning eller annan krissituation. Detta innefattar också att vi har tillverkning inom landet i specificerade materielval. Sjukvårdsutrustning är ett exempel.

• Var och en måste få den kunskap och förståelse i överlevnad, att en längre pågående kris kan klaras. Det kan ju faktiskt vara så, hemska tanke, att den smarta telefonen, inte fungerar! Detta måste vara en naturlig del i skolans utbildning. Detta har till viss del påbörjats men bör få betydligt större fokus i det kommande.

Det blåste en del nyligen. Man skall akta sig för att spekulera men betänk att Coronaviruset haft en större spridning och att vi inte haft el och kommunikation. Hade vi varit rustade för detta ?

Annons

Vi har varit naiva tillräckligt länge nu. Således är det dags att stiga ur bubblan och påbörja arbetet mot ett bättre rustat Sverige. Kriser kommer säkert att inträffa även i framtiden och då måste vi vara beredda. Min tro är att praktiskt lagda personer med bred erfarenhet skall leda detta arbete med att ta fram beredskapsplaner.

Många av den äldre generationen besitter mycket kunskap kring beredskapsorganisationer och denna kunskap måste tas tillvara. Den absolut enda kunskap som inte behövs i detta arbete är byråkratins. Med andra ord, omtag Sverige!

Lars-Göran Svensson (M), fritidspolitiker Tolg

Annons
Annons
Annons
Annons