Regionen ska satsa och investera strategiskt

Riksdagen har beslutat om ett nytt kostnadsutjämningssystem och detta beslut innebär att Region Kronoberg får extra ekonomiska resurser från och med nästa år, cirka 195 miljoner.
Debatt • Publicerad 3 december 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Dessa miljoner kommer självklart att påverka vår organisation positivt. Därför säger vi i Alliansen att det är extra viktigt att vi vet precis hur vi ska hantera och använda dessa extra ekonomiska resurser.

Under 2019 stod ett nytt avtal med Vårdförbundet klart. Vi ska genomföra vår del när det gäller att uppfylla avtalet, därför aviserar nu Alliansen i Region Kronoberg att vi ska göra en lönesatsning på våra sjuksköterskor. Vi anser att det är dags nu för en lönesatsning när de ekonomiska resurserna finns, så att satsningen på våra sjuksköterskor blir verklighet. Exakt hur den satsningen kommer att se ut blir klart i början av 2020.

En princip som vi återigen måste fokusera på är överskottsmålet i Region Kronoberg. Idag ligger den nivån på en procent, vilket inte är bra och inte heller hållbart med tanke på de utmaningar som regionen har framför sig.

Vårt långsiktiga mål är att ha två procent i genomsnitt. Vi kan inte parkera oss på en procent och bör därför höja det till tre procent under de närmaste åren framåt.

Vi måste ta vårt ansvar, olika beslut måste fattas. I några av dessa beslut ingår investeringar på Ljungby lasarett, satsningar på trafik och nya tåg; barnhabiliteringen behöver nya lokaler; den nya nära vården behöver resurser och inte minst behöver vi investera i sjukhuslokaler framöver.

Alliansen i Kronoberg arbetar ständigt för en positiv utveckling av vårt län. Då krävs trygga medarbetare, tillgänglig vård av hög kvalitet och ordning och reda i ekonomin. Ledord som styr hur vi ska hantera detta extra tillskott vi nu får. Den exakta fördelningen kommer att beslutas av regionfullmäktige.

Mikael Johansson (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD), Yngve Filipsson (L)

”Under 2019 stod ett nytt avtal med Vårdförbundet klart. Vi ska genomföra vår del när det gäller att uppfylla avtalet, därför aviserar nu Alliansen i Region Kronoberg att vi ska göra en lönesatsning på våra sjuksköterskor”, skriver Alliansen.
”Under 2019 stod ett nytt avtal med Vårdförbundet klart. Vi ska genomföra vår del när det gäller att uppfylla avtalet, därför aviserar nu Alliansen i Region Kronoberg att vi ska göra en lönesatsning på våra sjuksköterskor”, skriver Alliansen.Foto: Henrik Montgomery/TT