S prioriterar trygghet – men mer måste göras

Debatt Artikeln publicerades

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. En öppen och inkluderande demokrati och ett starkt rättssamhälle är grundläggande för att samhället ska hålla ihop. Brotten ska bekämpas liksom deras orsaker. Demokratin ska värnas, både i Sverige och i omvärlden.

”Under 2010 kapade alliansregeringen platserna på polisutbildningen med 92 procent och nu angriper Moderaterna regeringen för att det finns för få poliser”, skriver Malin Lauber (S).
Foto: Johan Nilsson/TT
”Under 2010 kapade alliansregeringen platserna på polisutbildningen med 92 procent och nu angriper Moderaterna regeringen för att det finns för få poliser”, skriver Malin Lauber (S).

Det brottsförebyggande arbetet måste stärkas. Segregation och klyftor utgör en grogrund för sociala problem och kriminalitet. Hög sysselsättning, bra skolor och generell välfärd lägger grunden för ett tryggt samhälle. Människors trygghet och framtidstro är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Vi måste därför kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt och både bekämpa brottens orsaker samt ta bort kriminella från våra gator och lagföra de skyldiga.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen ökar anslaget till Polismyndigheten med 2,4 miljarder till nästa år. Det är det största tillskottet till Polismyndigheten någonsin. Dessutom förstärks hela rättskedjan.

Polisen kan ta hand om kriminella, men hela samhället krävs för att stoppa kriminaliteten. Staten, regioner och kommuner jobbar bäst tillsammans. Därför satsar regeringen också på BUP, likvärdighet i skolan och välfärdsmiljarder till kommunerna. Mäns våld mot kvinnor ska bekämpas, segregationen minska och våra gränser säkras. Tullverket har fått medel för att stoppa handel med narkotika, smuggelsprit och vapen.

Regeringen föreslår också en satsning för att bekämpa välfärdsbrott och annan ekonomisk brottslighet som urholkar skatte- och välfärdssystemet.

Sedan 2014 har vi vänt utvecklingen då polis ständigt bortprioriterades. Det råder nu bred enighet i Sveriges riksdag om att Polisen behöver förstärkas. Ingen kan tveka på att det är den här regeringen som har vänt utvecklingen med kraftigt ökade anslag till polis. Under 2010 kapade alliansregeringen platserna på polisutbildningen med 92 procent och nu angriper Moderaterna regeringen för att det finns för få poliser.

Nuvarande s-ledda regering satsar igen. Fler än någonsin antogs till höstens polisutbildning och nu utbildas nya poliser i Huddinge, Borås, Umeå, Malmö och Växjö. Målet är 10 000 fler polisanställda 2024.

För att skapa ett tryggt samhälle behövs ett strategiskt och målmedvetet brottsbekämpande arbete. Samhället ska vara starkt nog att skydda människor från brott men också arbeta med förebyggande åtgärder så att unga inte väljer kriminalitetens bana. Det kan vi göra tillsammans genom att ha en trygg välfärd och ett jämlikt samhälle.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition