S står alltid upp för människovärdet

Denna vår är inte mycket som vanligt. Något som är som det brukar är att Växjö Pride inträffar i början av maj. I år är det dock annorlunda.
Debatt • Publicerad 6 maj 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Den efterlängtade paraden kommer inte att kunna genomföras men Växjö Pride ställer inte in, de ställer om - alternativa aktiviteter kommer märkas runt om i staden och på digitala kanaler.

Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem hen är.

Växjö Pride påminner oss om att kampen för hbtq-rättigheter har varit lång och långt ifrån problemfri. Det kan tyckas vara en självklarhet att hbtq-rättigheter ska värnas men fortfarande är det inte självklart, varken i Sverige eller i andra delar av världen, för hbtq-personer att leva ett fritt liv.

Vi socialdemokrater står i alltid upp för människovärdet och kräver krafttag mot hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot hbtq-personer. I det starka samhället kan vi inte acceptera diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i hemmet.

Vi socialdemokrater är ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Kampen för hbtq-personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin, men ännu återstår arbete. Pride kan inte bara firas en vecka om året. Kampen för ett jämlikt samhälle där vi värnar alla människors rätt att få leva fria liv måste ständigt pågå.

Jag kommer att klä mig i regnbågens alla färger under veckan. Vi kommer inte ses i paraden i år men jag kommer kasta upp ett par skor bland linorna i Linneparken - #jagskullegå om allt varit som vanligt.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

Så här det ut under Växjö Pride förra året.
Så här det ut under Växjö Pride förra året.Foto: Lena Gunnarsson