Simhallen behöver inte stängas under ombyggnad

Insändare Artikeln publicerades

Jon Malmqvist (KD) och Stanley Källner (KD) har fel i att simhallen måste stängas vid tillbyggnad. Även ombyggnad och renovering av stora bassängen kan ske utan att någon verksamhet störs. Simklubbens verksamhet kan bedrivas fullt ut under hela byggtiden. Märkligt att kulturnämndens ordförande Jon Malmqvist inte ser något värde i simhallens läge vid Växjösjön.

Nedanstående etappindelning visar hur till och ombyggnad av simhallen kan ske utan att någon verksamhet störs.

Etappindelning av simhallens till- och ombyggnad.

Etapp 0:

Simhallen har fortsatt nyttjas precis som idag.

Etapp 1:

Genom smärre justeringar i gällande detaljplan skapas 4000 m2 byggbar mark söder om simhallen, allt på kommunal mark.

Etapp 2:

Ny simstadion projekteras söder om simhallen med anslutning till nuvarande simhall där det obrukbara Romerska badet ligger. Efter planjustering enligt etapp 1 har byggbar yta på 4000m2 skapats söder om simhallen. Ny simhall innehållande en 50x25 m simbassäng 1,80 djup och en djupbassäng 25x25 m projekteras. Bassängytorna tillsammans tar 1875 m2 av tillgängliga 4000 m2. Läktare för åskådare projekteras. Under läktaren skapas förråd för utrustning som behövs vid aktiviteter i bassängerna.

Etapp 3:

Nya bassänger byggs söder om simhallen.

Etapp 4:

När den nya simstadion är klar för användning stängs nuvarande stora bassängen av. All verksamhet som nyttjar bassängen flyttas till de nya bassängerna. Omklädnad och tvagning kan ske i nuvarande lokaler i markplan och källare.

Etapp 5:

Glaspartiet som avskärmar stora bassängen från övriga simhallen tätas för utestängande av damm från renovering alternativt ombyggnation.

Etapp 6:

Del av fönsterpartiet mot Växjösjön öppnas upp för att möjliggöra transporter i samband med renovering alternativt nybyggnation.

Etapp 7:

Renovering alternativt ombyggnad av stora bassängen startar enligt beslutat utförande. Exempel: Lågprisalternativ; stora bassängen renoveras. Högprisalternativ; stora bassängen byggs om till två multibassänger. Vid uppvärmda bassänger gjuts valv som tak för att hindra värmeförlusten och fukt. Valvet dimensioneras så att en 2:a våning med utsikt över Växjösjön skapas.

Slutetapp:

Efter färdigställande får Växjö kommun en simanläggning med stora bassängen renoverad, alternativt två nya multibassänger, en 50 m simbassäng med SM-mått, en djupbassäng för simhopp, dykning konstsim och vattenpolo. Vidare finns ett äventyrsbad, tre minibassänger för barn bad samt motions- och styrketräningslokal från tidigare tillbyggnad.

Stig Langner

Stig Langner har en plan för en ombyggnad av simhallen i Växjö.
Foto: Lena Gunnarsson
Stig Langner har en plan för en ombyggnad av simhallen i Växjö.