Simhallen en del av kulturarvet

Replik Artikeln publicerades
S insatser när det gäller det offentliga samtalet om ny simhall, inskränker sig i huvudsak till synpunkter på var en ny simhall ska placeras, skriver Liberalerna i Växjö.
S insatser när det gäller det offentliga samtalet om ny simhall, inskränker sig i huvudsak till synpunkter på var en ny simhall ska placeras, skriver Liberalerna i Växjö.

Liberalerna Michael Färdig, Gunnar Nordmark och Magnus Stenbenke svarar på insändaren ”Därför behövs en (s)tark opposition” (Smålandsposten den 4/3). De menar att S i Växjö där tillskriver sig äran att fått majoriteten att ändra sig angående placeringen av en ny simhall och att det i verkligheten mer ser ut som S vandrat i Liberalernas fotspår.

Liberalerna är det parti som först tagit ställning, för att nuvarande simhall och den verksamhet som bedrivs där ska finnas kvar. Det är glädjande att en majoritet av fullmäktiges partier, däribland S anslutit sig till ståndpunkter som ligger nära Liberalernas.

Mot den bakgrunden är det lite pikant att S i en insändare med rubriken ”Därför behövs en (s)tark opposition” (Smålandsposten den 4/3) tillskriver sig äran att fått majoriteten att ändra sig. I verkligheten ser det mer ut som S i likhet med flera andra partier, vandrat i våra fotspår. Det är klokt av S och klokt av andra partier.

Redan när simhallen skulle byggas om för snart tjugo år sedan, föreslog vi att det skulle skapas en 50-metersbassäng. S som då styrde sade i likhet med övriga partier nej till detta förslag. Hade de varit mer framsynta hade frågan om placering av ny simhall i dag varit en ickefråga.

S insatser när det gäller det offentliga samtalet om ny simhall, inskränker sig i huvudsak till synpunkter på var en ny simhall ska placeras. Även där skiljer sig S från Liberalerna.

Vi har var varit tydliga med att det är ett krav att byggande av en ny simstadion måste planeras på ett sådant sätt att möjligheten att utöva och träna simsporter i Växjö påverkas så lite som möjligt.

Det är också en självklarhet att en ny simanläggning måste planeras och byggas i nära samverkan med funktionsvariationsrörelsen. Det är nödvändigt för att skapa så stor tillgänglighet som möjligt för alla Växjös invånare.

Genom att låta nuvarande simhall vara kvar, öppnas också för möjligheter att i framtiden utveckla Växjösjön och dess östra strand för ytterligare badliv, simning och friluftsliv.

Nuvarande simhall är en av Växjös vackraste och arkitektoniskt mest intressanta byggnader från 1970-talet. För alla oss växjöbor är den en signaturbyggnad, som under de senaste femtio åren varit en viktig del av hur vi ser Växjösjön och dess omgivningar. Det är nu vi definierar, vad som kommer att vara vårt kulturarv från de så kallade rekordåren. Växjö simhall förtjänar att vara en del av detta kulturarv.

Michael Färdig, ersättare Kultur- och fritidsnämnden (L)

Gunnar Nordmark, ledamot i Kommunstyrelsen (L)

Magnus Stenbenke, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden (L)