Självklart att elever bär kippa, kors och slöja

Replik Artikeln publicerades

Göran Peterson skriver den 2 september att han är för ett slöjförbud. Han undviker mina följdfrågor.

I Sverige har vi allmän rösträtt sedan 100 år. Att Göran Peterson väljer att jämföra den svenska demokratins värdegrund med allmän skolplikt gentemot en teokrati likt den i Iran är märkligt. Iran är ett av få länder där styrelseskicket tillämpas, ledaren är utvald av Gud. Många iranier har efter den islamiska revolutionen 1979 flytt landet, bland annat till Sverige.

I sin artikel tar Göran Peterson upp GAPF (Glöm inte Pela och Fadime). Fadime var kristen och bar inte slöja. Artikeln ger intryck av att förtryck bara finns inom Islam och att slöjan endast symboliserar förtryck och inte kan vara ett egenvalt kulturellt plagg, vilket ofta är fallet. Hedersförtryck är kulturellt.

Ny forskning visar på ökat utanförskap efter franskt slöjförbud liknande M:s förslag:

”I en ny studie från Stanfords universitet granskar Aala Abdelgadir och Vasiliki Fouka effekterna av slöjförbudet i skolan som infördes i Frankrike 2004. De visar att förbudet har negativa effekter på muslimska kvinnors integration i flera dimensioner” (Aftonbladet 27/8–2019).

Där framgår att kvinnor hoppar av studier, vilket senare ger svårigheter på arbetsmarknaden, att de utsätts för mer rasism men främst att distansen till majoritetsbefolkningen ökat. Förbudet har fått motsatt effekt och bidragit till ökad segregation.

Att införa klädkoder begränsar elevers möjligheter att delta i svenska skolan och samhället!

Jonas Aronsson

Att införa klädkoder begränsar elevers möjligheter att delta i svenska skolan och samhället, skriver Jonas Aronsson.
Foto: Johansen,Carina
Att införa klädkoder begränsar elevers möjligheter att delta i svenska skolan och samhället, skriver Jonas Aronsson.