Solenergi kan göra Växjö kommun mer klimatsmart

Debatt Artikeln publicerades

Förse alla nybyggda villor, hyreshus och industrifastigheter med solpaneler. På det sättet kan Växjö bidra för att uppnå ett gynnsamt, hållbart klimat.

Rudolf Sillén vill se fler hus i Växjö med solpaneler.
Foto: Tore Meek/TT
Rudolf Sillén vill se fler hus i Växjö med solpaneler.

Klimatet alltid varierat med både istider och varmare perioder än nu. Via analyser av iskärnor och geologiska prover har man kunnat analysera temperaturer och koldioxidhalter sedan hundratusentals år tillbaka. Koldioxidhalten har visat sig variera mellan 0,6 till 0,018 procent utan att vara drivande för temperaturen. Från år 1850 har den globala temperaturen ökat cirka en grad samtidigt som koldioxidhalten har ökat från tre till fyra koldioxidmolekyler på 10 000 luftmolekyler. Ökningen beror på användning av fossila bränslen (Källa: FN:s miljöorgan IPCC, rapport AR4 och AR5).

Koldioxid är basen för allt liv. Den ökade koldioxidhalten har medfört att växtligheten på jorden ökat. IPCC menar att den ökning av temperaturen som nu sker, till skillnad från i historisk tid, beror på mänskliga aktiviteter. Fokus i miljödebatten har därför blivit på åtgärder för att begränsa utsläppen av koldioxid (Källa: Naturvårdsverkets bok ”En varmare värld - Växthuseffekten och klimatet”.

Många forskare menar att den blygsamma ökningen av koldioxidhalten varit gynnsam för mänskligheten och att de datorbaserade prognoser som IPCC gör över klimatets fram till år 2100 kan ifrågasättas. Prognoser baserade på historiska cykliska variationer tyder istället på att jorden går mot ett kallare klimat (Källa: All Climate Change is Natural. Prof. Carl-Otto Weiss. Rådgivare European Institute Climate and Energy. ”Tänk om det blir kallare?”, Tege Tornvall, ISBN 9789163920288).

Oavsett hur klimatet kommer att utveckla sig så menar jag att fokus bör vara att reducera användning av fossila bränslen. Inte primärt för att reducera koldioxid utan för att de är ändliga resurser.

Genom att öka användning av energin från solen kan vi minska användningen av fossilt material och därmed även reducera utsläpp av koldioxid. Ett praktiskt sätt är att installera solceller. På Växjös breddgrader kan man räkna med att varje kvadratmeter solpanel kan skapa cirka 150 kWh per år. Den kraftiga utvecklingen av solpaneler gör att verkningsgraden ökar samtidigt som tillverkningskostnaderna minskar. Eftersom elpriset kommer att stiga år från år blir en installation av solceller på taket av en villa en lönsam investering till nytta för klimatet.

Vad kan Växjö bidra med för att uppnå ett gynnsamt, hållbart klimat? Mitt förslag är att alla nybyggda villor, hyreshus och industrifastigheter förses med solpaneler. Installationerna skall helst inkludera lagring i batterier för att klara energin för minst ett dygn. För nybyggnation finns solpaneler som integreras i taket och ersätter takpannor. Merkostnaden för en nybyggd fastighet torde vara max fem procent. Vid planering av nya områden skulle man ta hänsyn till möjligheten att optimalt utnyttja solen. Fastigheter skulle placeras så att en del av taken riktas söderut och ha en lutning av minst 20 grader.

På sikt skulle förslaget innebära att Växjös elnät blir mer autonomt och därmed mer driftsäkert samtidigt som kostnaden för el reduceras. Nästa steg skulle vara att områden av fastigheter kopplades ihop med anläggningar för vätgasproduktion (av solsel och vatten) och långtidslagring. Via bränsleceller kan sedan el genereras vid behov. Alternativt kan vätgasen användas som bränsle för fordon utan att släppa ut koldioxid. Idealiskt för framtida kollektiva transporter.

I Kalifornien är en lag på gång att om att alla nybyggen måste vara utrustade med solceller från år 2020. Man räknar med lägre energikostnader och minskade utsläpp av koldioxid. Här i Sverige är Vårgårda kommun ett föredöme eftersom de redan nu börjat installera solceller med lagring på en del ombyggda fastigheter.

Rudolf Sillén, klimatintresserad