Stora lättnader för skogsägare

Debatt Artikeln publicerades

För några år sedan infördes nya regler för biotopskydd, som gjort många av Kronobergs skogsägare och jordbrukare mycket oroliga för framtiden. Protesterna har varit starka men S och MP-regeringen lyssnade inte på markägarna.

Nyckelbiotopsinventeringen har skapat en rättsosäkerhet då i praktiken många skogsägare stoppats från att bruka sin skog, skriver Katarina Brännström (M).
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
Nyckelbiotopsinventeringen har skapat en rättsosäkerhet då i praktiken många skogsägare stoppats från att bruka sin skog, skriver Katarina Brännström (M).

Nu stoppar vi detta då nyckelbiotopsinvesteringar inte längre ska fortsätta, utan en utredning ska se över villkoren. Nästa års inventering stoppas i och med att Moderaternas och Kristdemokraternas budget gick igenom i riksdagen. På så sätt stärker vi återigen äganderätten.

Skogsägare som vårdat och skött sin skog i generationer har drabbats av att en våt filt läggs över deras mark i allt större arealer. Vi menar att man övertolkat riksdagens miljömål och därför måste kriterierna ses över. Det måste finnas en balans mellan miljöskydd och ekonomi för markägarna.

Exempelvis har Naturskyddsföreningen i Kronoberg de senaste åren stoppat många skogsägare från att avverka värdefull natur. Det gör man genom att granska avverkningsanmälningar som lämnats till Skogsstyrelsen. Hittar föreningens artspecialister områden som Skogsstyrelsen sedan klassar som nyckelbiotoper måste miljöcertifierade skogsägare avbryta planerna på att avverka. Flera skogsägare har tvingats avbryta sina avverkningsplaner på belånad mark och i stället fått lösa in den till staten under marknadsvärdet. Att man som markägare har så liten makt över sin egendom skapar stora konflikter och måste ses över.

Det är inte rimligt att klassa allt mer skog och mark som nyckelbiotop, som i princip gör marken värdelös för skogsägaren. En allt större areal har också drabbats av artskyddsförordningen, antalet beslag har ökat med 30 procent bara senaste åren i Kronoberg. Detta och de fördubblade antalet nyckelbiotoper har inneburit ett stort hot mot skogs- och markägare. Under 2010 registrerades sex nya biotoper i Kronobergs län, under åren 2011-2015 blev det 75 nya och så har det fortsatt.

Många av dessa fanns i mark som anmälts som avverkningsvärd. Helhetsgreppet om hur mycket skog som ska brukas eller inte efterlyses även av skogsindustrin och nu har markägare stämt staten för uteblivna ersättningar när de inte får bruka sin mark.

Nyckelbiotopsinventeringen har alltså skapat en rättsosäkerhet då i praktiken många skogsägare stoppats från att bruka sin skog. Vi moderater vill därför tillsätta en utredning kring äganderätten och nå rimliga krav och mål kring miljö och skydd, som accepteras av alla. Vi vill också återinföra skogsersättningsprogrammet som fanns under Alliansregeringen, där enskilda skogsägare kunde få annan mark när ett reservat planerades på deras mark, i stället för de ersättningar som idag gäller.

Katarina Brännström (M), riksdagsledamot