Stora nedskärningar drabbar Växjös skolor - dags att höja rösten!

Debatt Artikeln publicerades
Arrangörerna av skolmarschen i Kronoberg protesterar mot fortsatta nerdragningar inom skolan.
Foto: JESSICA GOW / TT
Arrangörerna av skolmarschen i Kronoberg protesterar mot fortsatta nerdragningar inom skolan.

Inför 2020 så skär de styrande politikerna i Växjö kommun ner skolbudgeten med väldigt många miljoner kronor - minst 37 miljoner. Men troligtvis mycket mer.

De som får betala priset för dessa nedskärningar är vi som jobbar i skolan som får betala med vår hälsa och eleverna som får betala med sina begränsade framtidsmöjligheter. Frågan vi från Skolmarschen mot nedskärningar Kronoberg ställer oss är: Är det värt det?

Vårt svar är: Nej! Dags att höja rösten!

Vad är då anledningen till att denna lek med arbetstagares hälsa och elevers framtid existerar? Huvudanledningen är att man inte är villig att höja skatten på lokal nivå eller statsbidragen på nationell nivå. Då är det vi som jobbar i verksamheten som får jobba igen budgethålen genom att springa snabbare, hålla i fler lektioner, mer obetalt hemmaarbete och ha fler elever i klassrummen. Något som kommer att resultera i ännu fler lärare som går in i väggen eller helt byter yrke. Eleverna får betala genom en än mer ojämlik skola med färre lärare, färre elevassistenter, mindre hjälp och mindre stöd. Helt enkelt en skola som innebär sämre förutsättningar för ett lyckat skolresultat och i förlängningen ökade samhällsklyftor och försämrade livsvillkor.

Hur kommer det sig att vi inte kan presentera en exakt summa för hur mycket som skärs ned? Jo, för att de som skriver budgeten medvetet gömmer sina nedskärningar. Antingen genom att använda ord som “effektiviseringar” eller genom att undanhålla siffror. Inflation står exempelvis inte med i budgettexterna trots att det skulle kunna vara uppemot 40 miljoner till i nedskärningar! Detta gör man för att inte mista statsbidrag som kräver att kommunen inte skär ned och för att man inte vill vara ärlig med att man skär ned med 37-77 miljoner i skolan. Något som förstås rimmar illa med vallöften om ökade resurser till skolan.

Vilka är då dessa nedskärningar i skolbudgeten? Här är några exempel:

  • Generellt mindre pengar till lärare/elevstöd/material/lokaler osv.
  • Fritidsgårdar ska stängas igen
  • Nedskärningar i Kulturskolan
  • Mindre pengar till skolmaten
  • Nedskärningar i introduktionsprogrammet och nyanländas lärande,
  • Nedskärningar i jämlikhetssatsningen "Samverkan för bästa skola"
  • Nedskärningar i administration.

Vi i ”Skolmarschen mot nedskärningar” kräver att politiker stoppar nedskärningarna i skolan, att personalen får förutsättningar att möta alla elevers olika behov och att arbetsmiljön för alla elever och lärare förbättras! Så länge som man medvetet underfinansierar skolan i Växjö och Kronoberg så kommer vi fortsätta protestera. Sänk kraven eller höj resurserna, för det går nämligen inte att äta kakan och fortfarande ha den kvar. Vi har för avsikt att genomföra ytterligare manifestationer i Växjö under våren. Vi välkomnar alla som fått nog av nedskärningarna inom såväl Växjö kommun som hela länet.

Skolmarschen mot nedskärningar Kronoberg

Marcus Nilsson

Robert Armblad

Saga Sunniva Berg

Fotnot: Robert Armblad och Saga Sunniva Bergh är aktiva vänsterpartister, men skriver här i egenskap av lärare och arrangörer av skolmarschen mot nedskärningar i Kronoberg.