Annons

Tåget är det hållbara valet för Gemlabor!

Miljöpartiet de gröna vill göra så att Kronobergs län blir bättre, tryggare och enklare att leva, bo och verka i för länets invånare och för framtida invånare.
Debatt • Publicerad 14 augusti 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Ett hållbart liv innebär att det är enkelt för alla medborgare att resa kollektivt och klimatsmart. Infrastrukturen ska bidra till att invånarna kan åka kollektivt utan problem och att vi uppnår uppsatta klimat- och miljömål.

Därför tycker Miljöpartiet i Krono­bergs län att det är alarmerande att Region Kronoberg överväger att reducera antalet avgångar med Krösatåget via Gemla. Vi vill att Kronobergs län binds samman på ett bättre sätt vilket förutsätter en förbättrad kollektivtrafik, inte en försämrad. Vi anser att fler tågstopp och fler avgångar behövs, inte färre!

Annons

Enligt Miljöpartiet måste de som bor och verkar på mindre orter och på landsbygden ges möjlighet att göra hållbara val. Landsbygden är nödvändig för ett hållbart Kronoberg och måste få bättre förutsättningar att vara med i den gröna omställningen som behövs för klimatet.

Politikerna inom Region Kronoberg behöver tänka om när det gäller tågtrafiken via Gemla. Klimatet kan inte vänta. Nu är tidpunkten att vara politiskt modiga – att höja blicken, tänka långsiktigt och lägga fast attraktiva och ambitiösa mål för Kronobergs läns framtida utveckling, som bygger på en grön ­vision en hållbar välfärd i hela länet.

Cheryl Jones Fur (MP), språkrör MP Kronoberg

Annons
Annons
Annons
Annons