Tänk på bina när du fixar trädgården

Insändare Artikeln publicerades

När vi nu går mot vår måste vi tänka på att hjälpa bin och andra insekter. De behövs i naturen.

Lämna en plats i trädgården med ängsblommar, tycker Karl-Erik Olofsson.
Foto: Jens Meyer
Lämna en plats i trädgården med ängsblommar, tycker Karl-Erik Olofsson.

Jag har upplevt allt prat och stora konferenser om hur vi ska rädda naturen och miljön.

Min önskan är att alla kategorier av markägare ska på ett enkelt sätt kunna bidra i det arbetet.

Vi måste hjälpa bin och andra insekter som behöver ängsmark eller blomsterfyllda gräsmattor.

Låt en hörna av trädgården vara vildvuxen, eller lägg linan för robotgräsklipparen en bit från kanten av trädgården. Röj en kanske igenvuxen beteshage och låt vildblommorna komma fram.

Kanske kan du tänka dig en bikupa? Köp en och sätt den i din ängshörna i trädgården.

Du blir belönad med vackra blommor, mera frukt samt ljuvlig honung till vintern.

Tänk på att vi bara har en planet. Vi måste sköta om den på rätt sätt.

Karl-Erik Olofsson