Annons

Tiden är mogen att ta vara på våra idéer

”En bogemenskap vid Domprostemossen skulle möjliggöra en samverkan mellan skolorna i området och den äldre generationen”, skriver Växjö Bogemenskap.
Debatt • Publicerad 17 mars 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Växjö Bogemenskaps förslag på utformning av bostäder och park vid Domprostemossen.
Växjö Bogemenskaps förslag på utformning av bostäder och park vid Domprostemossen.Foto: Privat

När boendeexperter uttalar sig om hur framtidens boende kommer se ut är de överens:

”Troligen kommer framtidens bostäder bli mindre än de som planeras i dag. I stället kommer man göra plats för gemensamma utrymmen och samlingspunkter i huset. Det kan handla om kök, vardagsrum, balkonger, umgängesrum – ja det mesta som inte är sovrum och badrum.” (Ulf Boman, framtidsstrateg)

Annons

”Vi kommer att ha gemensamhetsutrymmen, som lounge och matsal.” (Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare)

”Vi kommer se olika former av kollektivhus växa fram.” (Rahel Belatchew, arkitekt)

När vi för tre år sedan, för Växjöbostäder, presenterade ett förslag om en Bogemenskap vid Domprostemossen, var frågan för tidigt väckt både vad gäller platsen och innehållet.

Nu verkar dock tiden vara mogen.

Växjöbostäder presenterade nyligen ett förslag på förtätning av Domprostemossen (se Smålandsposten 2020-02-22).

När vi granskar förslaget ser vi att det, om det genomförs, riskerar fördärva hela området.

Växjös skönhet är beroende av att det befintliga och det tillkommande hanteras med respekt. Ogenomtänkta förändringar kan i ett slag förstöra det som byggts upp under generationer, och drastiskt ändra karaktären på stadsdelen Söder.

Man föreslår sextonvåningshus. Man föreslår att befintliga lamellhus förlängs ut till Södra Ringvägen. Det senare får som konsekvens att all befintlig parkering och angöring försvinner. Parkeringsplatserna föreslås ersättas med ett underjordiskt garage med 110 platser till de planerade 270 lägenheterna.

Vi tar nu tillfället i akt och presenterar åter det förslag vi la fram för tre år sedan.

Skall man förtäta Domprostemossen, ska man se helheten. Byggnaderna och parken.

Annons

I vårt förslag har vi placerat de nya husen så att de samspelar med de befintliga niovåningshusen i öster.

Vi föreslog två niovåningshus där det nu finns en förrådsbyggnad. I bottenvåningen föreslog vi en ny förskola samt gemensamhetslokaler för Bogemenskapen. Här finns en möjlighet att samutnyttja vissa ytor. På förskolans tak planerade vi en takterrass för boende i de bägge punkthusen.

När denna första etapp var klar tänkte vi att förskolan kunde flytta hit (under tiden som förflutit har förskolan lagts ner). Den gamla förskolebyggnaden kunde nu rivas och ersättas med ett niovånings punkthus med en utbredd bottenvåning vilken exempelvis skulle kunna inrymma hemtjänsten (Vi pratade, då, med både skola, förskola och hemtjänst, som gillade vår idé).

Totalt inrymmer de nya husen cirka nittio lägenheter. All parkering, för hela området, ryms på marken om man omdisponerar befintlig parkeringsplats.

Parken har vi delat in i tre delar. En för förskole-lek, en för senior-lek samt en för gymnasie-lek.

En bogemenskap vid Domprostemossen skulle möjliggöra en samverkan mellan skolorna i området och den äldre generationen. Vi skulle kunna verka som mentorer och rastvakter med mera. Dela med oss av vår erfarenhet samtidigt som vi skulle föryngras av de unga.

Vi skulle kunna dubbelutnyttja en del lokaler och på så sätt hålla nere hyreskostnaderna.

Växjö Bogemenskap utvecklar för närvarande en bogemenskap i samarbete med HSB, men föreningen växer hela tiden och har nu mer än sjuttio medlemmar. Det kommer sålunda inte bli några problem att fylla även denna bogemenskap.

Vi hoppas nu att Växjös politiker anser tiden mogen att ta vara på våra idéer och vårt engagemang och bygga framtidens boende även i kommunal regi.

Anders Alfredsson, Lottie Giertz, Karin Green, Kent Johansson, Karin Köhler, Olof Thedin, Karin Vikström, Sten Winqvist

Annons
Annons
Annons
Annons