Tillsammans jobbar vi för att klara krisen

Debatt ,

Coronaviruset påverkar nu allt och alla. Dagligen kommer besked om förändrat läge, restriktioner och stödinsatser. Börsen rasar och förutsättningarna för flera företag har förändrats radikalt. I det här läget samlar vi oss i Kronoberg. Tillsammans kan vi stötta Kronobergs företag så att så många som möjligt klarar krisen.

För besöks-, hotell- och restaurangnäringarna innebär viruset en tvär inbromsning. Varsel och stängningar är redan ett faktum. För industrier och producerande företag fungerar inte leveranskedjorna vilket påverkar produktion och försäljning. Osäkerheten på börsen leder till försiktighet och minskad orderingång. En ytterligare oro är att många ska bli sjuka eller att skolor ska stänga så att medarbetarna inte kan komma till jobbet.

För att möta detta samlas offentliga aktörer i Kronoberg för att agera effektivt med de resurser vi har. I det företagsfrämjande systemet ingår kommunernas och regionens näringslivsfunktioner, ALMI, Destination Småland, länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen med flera. Vi kommer nu att:

• Ställa om ordinarie verksamhet med rådgivning, lån och finansiellt stöd till företagen för att möta dagens behov.

• Ta in information från företag för att följa och analysera läget samt tidigt se behov och trender.

• Stötta företagen i dialog och som vägvisare till rätt information eller aktör.

• Hålla ihop aktörerna regionalt och kanalisera det vi ser till rätt aktörer i staten eller samhället i övrigt.

På medellång sikt behöver vi aktivera vår varselmodell, omställning Kronoberg, som beskriver de roller det offentliga behöver ta för att stötta företag och dess medarbetare vid varsel och omställning. Här är utbildning och matchningsinsatser viktiga delar.

Samtidigt arbetar vi med vårt grunduppdrag, i en ny verklighet. Många omvärderar säkert sina leveranskedjor och funderar över hur man kan bygga in en större resiliens i systemet. Innovation, kompetenshöjning och omställning för att vara konkurrenskraftig blir givet efter en kris. Det är förstås svårt att fokusera på nu, men, en kris är också en möjlighet till något nytt. Och vi vet behovet av omställning, inte minst kopplat till klimat- och hållbarhetsutmaningar.

Business Region Kronoberg har nu flera avstämningar i veckan. Framför allt för att stötta näringslivet, både i länet konkret men också gentemot staten. Både akut och långsiktigt. För dig som företagare samlas information på hemsidan med länkar till rätt aktör, som ett komplement till statens informationskanaler och det som branschorganisatörer står för.

Vi kan inte göra allt som var och en skulle önska utifrån sitt behov. Det kommer att bli fler varsel och företagsnedläggningar. Men finns det något vi kan göra så ska och vill vi göra det. Genom att samverka med våra resurser, kompetenser och nätverk maximerar vi den förmågan. Samlat kan vi verka för att fler företag kan överleva och stå kvar på andra sidan corona.

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kronoberg

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kronoberg.
Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kronoberg.