Tunna argument från den blågröna majoriteten

”Vad är tre miljoner i förhållande till vad de framtida kostnaderna kan bli när barn och familjer mår dåligt?” Denna mycket relevanta fråga ställde Karin Svensson, angående beslutet att lägga ner psykoterapiteamet i Växjö, i sin insändare den 3 december.
Debatt • Publicerad 11 december 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Liknande frågor har jag som ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige ställt i en interpellation till Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd, på kommunfullmäktige den 19 november.

Som bakgrund till avvecklingen menar förvaltningen och den styrande politiken bland annat att behoven hos målgruppen (barn och familjer) har förändrats sedan psykoterapiteamet startades.

Det är inte en helt övertygande beskrivning eftersom man i princip använde samma formulering som skäl till att starta upp verksamheten för tre år sedan.

Ett annat argument är att det inte är en lagstyrd verksamhet och det bör tilläggas att inga öppenvårdsinsatser är lagstyrda. Om man drar detta till sin yttersta spets kan det resonemanget leda till att alla förebyggande och tidiga insatser avvecklas och att enbart insatser som styrs av lagstiftningen återstår, det vill säga omhändertagande av barn.

Psykoterapiteamet har bland annat funnits till för just de familjer som riskerat att få ett eller flera barn omhändertagna men där insatsen från teamet har undanröjt en sådan åtgärd. Kostnaden för en insats från psykoterapiteamet för dessa familjer ligger så klart långt under den kostnad det blivit för kommunen att omhänderta familjens barn.

Ytterligare ett argument som den blågröna majoriteten använder är att psykoterapi inte är kommunal verksamhet utan hör till hälso- och sjukvården. Det är en ganska tunn förklaring eftersom det var känt redan vid införandet av psykoterapiteamet, men att man ändå valde att starta upp verksamheten. Förmodligen för att man tyckte det var viktigt att kunna erbjuda utsatta familjer just den typen av insatser som teamet har kunnat erbjuda. En verksamhet som Växjö kommun ska vara stolt över!

En kritik jag också vill lyfta är att konsekvensbeskrivningen kopplat till nedläggning av teamet är daterat 2019-11-18, två dagar innan beslutet om nedläggning av psykoterapiteamet, togs på nämndsammanträdet 2019-11-20. Ett sådant viktigt dokument måste finnas tillgängligt i god tid innan beslut. Det handlar om transparens.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet med ett eget yrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att inom ramen för organisationsförändringen på avdelningen Barn och familj tillse att Psykoterapiteamet kan fortsätta sin verksamhet i nuvarande form.

Elisabet Flennemo (V), ledamot i kommunfullmäktige och i nämnden för arbete och välfärd

”Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet med ett eget yrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att inom ramen för organisationsförändringen på avdelningen Barn och familj tillse att Psykoterapiteamet kan fortsätta sin verksamhet i nuvarande form”, skriver Elisabet Flennemo (V).
”Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet med ett eget yrkande om att ge förvaltningen i uppdrag att inom ramen för organisationsförändringen på avdelningen Barn och familj tillse att Psykoterapiteamet kan fortsätta sin verksamhet i nuvarande form”, skriver Elisabet Flennemo (V).Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT