Underkänt underhåll på Kyrksjövägen

Skriver med anledning av att Vidingehems service på Kyrksjövägens bostadsområde i Ingelstad har upphört, vad gäller gräsklippning, ogräsrensning och tömning av trädgårdsavfall.
Insändare • Publicerad 22 juli 2019
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Skulle vi hyresgäster inte ha blommor utanför våra lägenheter, så skulle området se precis så dött ut som ni vill ha det. Ni visar gärna era gäster all den blomprakt som vi hyresgäster har, men ni tar gärna åt er äran för det.

Tyvärr töms inte trädgårdsavfallet mer än var tredje till fjärde vecka. Följden blir att det blir överfyllt i behållarna. Jag har talat med områdesansvarig och föreslagit att schemalägga tömning till en gång i veckan, men tyvärr kan han inte göra det.

Ogräsrensning har också upphört helt eftersom ogräset växer inne i häckarna och är högre än själva häcken. Gräsklippning görs med en och en halv veckas mellanrum, så det ser verkligen ovårdat ut.

Vi har varit i Rottne för att se om det ser likadant ut där, men där var gräsmattorna klippta, häckarna ansade till cirka 80 centimeters höjd och inget ogräs.

Varför är det sådan skillnad på skötseln av områdena i Ingelstad och Rottne? Huvudkontoret ligger i Rottne, kan det vara orsaken?

Det är tråkigt när styrelsen för Vidingehem inte vågar komma hit och se hur det är här, trots att vi har bjudit in dem flera gånger.

Vänligen svara på våra frågor.

Nils