1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Uppmärksamma fritidshemmen i Uppvidinge

Fritidshemmen i Uppvidinge kommun behöver uppmärksammas. Idag är det alldeles för stora barngrupper och bristen på behöriga lärare i fritidshem är stor.
Barngrupperna är för stora i fritidshemmen i Uppvidinge kommun, anser styrelsen för Lärarförbundet i Uppvidinge.
Foto: Hasse Holmberg/TT

På flera av våra fritidshem i kommunen saknas det fritidspedagoger/lärare mot fritidshem. Enligt Skolverkets rapport om personaltäthet och barngrupper som presenterades i april 2018 har endast 37 procent av de heltidsanställda pedagogisk högskoleexamen i Uppvidinge kommun.

I genomsnitt ligger fritidshemmen elevgrupper 62,3 elever. Enligt våra medlemmar har situationen inte förbättras utan grupperna har blivit större och fortfarande många outbildade inför detta läsår.

Utifrån detta kan vi se att flera som arbetar i fritidshem är ensam utbildad i sitt arbetslag eller att det saknas utbildade lärare, vilket ger konsekvenser för elevernas utbildning.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 567 kr)

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår grundskolans läroplan, fritidshemmen har en egen del i denna läroplan. I den delen står det bland annat att undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

På fritidshemmen bildar omsorg, utveckling och lärande en helhet. Våra lärare i fritidshem gör ett fantastiskt jobb med att se varje elev och stimulera deras utveckling, men med stora elevgrupper, avsaknad av utbildade lärare och för lite planerings tid är det ett omöjligt uppdrag.

Ett kvitto på fritidshemmets viktiga roll och ett viktigt steg för att säkra kvaliteten är att riksdagen har infört ett krav på lärarlegitimation för att ansvara för undervisningen i fritidshemmet.

• Vi vill se ett tydligt och engagerat arbete för att anställa utbildade lärare mot fritidshem!

• Vi vill se att man gör prioriteringar som ger ett resultat där vi ökar lärartätheten, att kommunen tar vara på sina lärare och förbättrar arbetsmiljö och förutsättningar för våra lärare mot fritidshem!

• Vi vill ha en dialog med beslutsfattare och arbetsgivare för att gemensamt arbeta för att fritidshemmen håller en kvalitativ utbildning för våra barn!

• Vi vill ha en attraktiv utbildning och arbetsplats på fritidshemmen i vår kommun!

Styrelsen för Lärarförbundet i Uppvidinge