Annons

Välfärden måste få en långsiktig finansiering

Kortsiktiga och otillräckliga upplägg som OB-tillägget skapar mer konflikt än de löser problem. Därför uppmanar Visions avdelning i Region Kronoberg den politiska ledningen att med kraft påverka regering och riksdag för en förbättrad styrning av välfärden.
Debatt • Publicerad 13 februari 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Den svenska välfärden måste få en långsiktig och förutsägbar finansiering, skriver Else-Marie Banner och Erik Sellström från Vision Region Kronoberg.
Den svenska välfärden måste få en långsiktig och förutsägbar finansiering, skriver Else-Marie Banner och Erik Sellström från Vision Region Kronoberg.Foto: Bertil Ericson / TT

OB-tillägget har kommit att bli ett viktigt tillskott i ekonomin för många hårt ansatta yrkesgrupper i regionen under de år tillägget funnits.

När nu regionen beslutar om att exkludera vissa grupper är det inte förvånande att det väcker starka känslor, tvärtom.

Annons

Argumentationen för beslutet går att förstå ur ett kallt ekonomiskt perspektiv men är också djupt orättvist ur ett kollegialt.

Vi i Vision tycker det är tydligt att tidsbegränsade OB-tillägg inte kan lösa de större övergripande problemen som uppkommer i själva styrningen av välfärden.

Hur attraktiv en arbetsgivare är, eller hur många som bestämmer sig för att studera till ett visst yrke, kommer sig inte av enskilda tidsbegränsade beslut som ett OB-tillägg.

Attraktionen kommer ur en långsiktig, samhällsnyttig och uppskattad verksamhet som medarbetarna kan känna sig delaktiga och stolta över, samtidigt som man har en god löneutveckling och inte blir sjuk av stress.

Det ser dock inte ut att ljusna i närtid. Kommuner och regioner står inför stora ekonomiska utmaningar och hela 17 av 21 regioner behöver göra besparingar i år enligt en kartläggning gjord av Vårdförbundet.

Orsaken till den det försämrade ekonomiska läget är enligt Sveriges Kommuner och Regioners ekonomirapport framför allt att Sverige får allt fler yngre och äldre de kommande 15 åren, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.

Begär långsiktighet och förutsägbarhet av era partikamrater i regering och riksdag
. Vi i Visions avdelning i Region Kronoberg uppmanar alla våra regionpolitiker att öka trycket på det nationella planet. Styrningen av välfärden behöver ge er och våra chefstjänstemän bättre ekonomiska förutsättningar att leverera en jämlik, god vård parallellt med en positiv och rättvis personalpolitik.

Det är hög tid att staten går in och tar ett större ekonomiskt ansvar. Vision delar Sveriges Kommuner och Regioners uppfattning att staten behöver minska detaljstyrningen och de riktade statsbidragen. I stället bör de statliga bidragen vara generella för att kunna ta hänsyn till lokala behov och göra nytta där de behövs mest.

Utöver ökade generella statsbidrag ser vi att det vore klokt att snarast reglera hyrmarknaden för personal inom vårdsektorn. På så vis kan regionerna undvika skenande priser som urholkar både ekonomi och arbetsmoral i den egna verksamheten. Med reglering går det att få större förutsägbarhet när det gäller kostnaderna för hyrpersonal.

En långsiktig och förutsägbar finansiering av välfärden är nyckeln till att göra det bästa av både låg- och högkonjunktur. Därför borde det stå högst upp på alla regionpolitikers önskelista, oavsett partifärg.

Else-Marie Banner, ordförande Vision Region Kronoberg, Erik Sellström, ledamot Vision Region Kronoberg

Annons
Annons
Annons
Annons