Var befann du dig vid murens fall 9/11?

Debatt Artikeln publicerades

För många i min egen generation är datumet 9 november förknippat med Berlinmurens fall och nedmonteringen av det kommunistiska DDR och inledningen till den tyska återföreningen.

Berlinmuren föll för 30 år sedan.
Foto: JOCKEL FINCK
Berlinmuren föll för 30 år sedan.

Muren hade ju rests trettio år tidigare för att, som det sades, skydda DDR:s befolkning från revanschisterna i väst. Sanningen var den motsatta. Alltför många unga flydde förtryck och ofrihet och sökte sig en bättre framtid i väst.

Under veckan för murens fall befann jag mig tillsammans med en kollega på tjänsteresa i Kosice i östra Tjeckoslovakien. När vi återvände från denna, ännu helt slutna, värld hade vi inte hört någonting om de omvälvande händelserna i Berlin eller om förändringarna i ledarskikten i DDR.

Desto större blev därför vår förvåning när vi, på hotellet på Wiens flygplats, kunde se TV-bilderna från överlyckliga östtyskar och västberlinare sittande på muren, en mur som vi båda hade sett så många gånger vid våra besök.

Jag besökte DDR vid ett stort antal tillfällen i slutet av 80-talet och kunde se det långsamma sönderfallet av polisstaten, där rädslan för myndigheters krav och önskemål styrde mer än verklighet och realism.

Utvecklingen i DDR påskyndades av den omvandling som pågått i övriga östblocksländer som en följd av Gorbatjovs glasnost- och perestrojkapolitik.

Kommunistiska diktaturer förvandlades till demokratiska fria nationer. Världen andades ut och marxismens och kommunismens ”skyltfönster” hade krossats av en frihets- och demokratitörstande befolkning.

Då och då kan vi i olika media läsa, höra och se svenska vänsterpartister tala för ett bättre samhälle. Genom åren har exemplen på bättre och rättvisare samhällen skiftat. Att alla före detta kommunistiska regimer inte längre är förebilder är för mig självklart. Det har de aldrig varit för mig och de talrika besöken gjorde mig än mer övertygad.

Men Sveriges vänster har en lång historia av sådana förebilder. Sovjetunionen, Kina, Kuba, Kambodja och Albanien, länder med regimer vars rykten – massavrättningar, fångläger, svält och deportationer – till slut visade sig vara sanna.

Det hindrar dock inte att vänstersinnade skribenter fortfarande framhåller bland annat Kuba och Venezuela som goda exempel. Glädjande nog blir dock listan kortare med åren. Därför är det viktigt att de som inte upplevt tiden fram till Murens fall 9/11 1989 får kännedom om de skräcksamhällen som skapades under socialismens täckmantel.

Björn Svensson (M), ledamot Växjö Kommunfullmäktige