Annons

Var du bor ska inte spela roll – alla ska samma förutsättningar

I Smålandsposten 14 januari beskriver rektor och lärare på Braås skola, på ett ärligt och uppriktigt sätt, en problematik som vi i Vänsterpartiet har haft på vår dagordning under en längre tid.
Debatt • Publicerad 20 januari 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Skolan är helt central för att orten ska vara attraktiv, både för invånarna och för de företag som verkar på orten”, skriver Björn Kleinhenz (V) och Maria Garmer (V) angående artikeln den 14 januari där rektorn i Braås, Mats Wahlsten, krävde mer resurser till ortens skola.
”Skolan är helt central för att orten ska vara attraktiv, både för invånarna och för de företag som verkar på orten”, skriver Björn Kleinhenz (V) och Maria Garmer (V) angående artikeln den 14 januari där rektorn i Braås, Mats Wahlsten, krävde mer resurser till ortens skola.Foto: URBAN NILSSON

Hur skapar vi en likvärdig skola i en kommun där det förekommer stora skillnader i vilka förutsättningar både skolor och elever har?

Från Vänsterpartiets sida har frågan om ökad socioekonomisk resursfördelning drivits i såväl utbildningsnämnden som i fullmäktige. Vi förespråkar en större omfördelning av medel till de skolor där det finns en stor andel elever i behov av mer resurser. Vid samtliga tillfällen har det blivit blankt nej från den blågröna majoriteten.

Annons

I SMP:s artikel går också att läsa hur det ökade antalet nyanlända elever, som i vissa fall har annan skolbakgrund, är en orsak till lägre medelbetyg. Det stämmer delvis men plockar man bort nyanlända elever ur statistiken för Braås skola kan man se att även övriga elever ligger långt under kommungenomsnittet i hur de presterar i skolan. Detta hänger naturligtvis samman med en hög omsättning av lärare, eftersatta lokaler och resurser som inte täcker skolans behov.

Braås skola är dock mycket mer än en socioekonomiskt utsatt skola. Det är också en skola i ett mindre samhälle. Det gör att Braås skola är viktig ur flera olika synvinklar. Skolan är helt central för att orten ska vara attraktiv, både för invånarna och för de företag som verkar på orten.

Skolan är också en viktig mötesplats. Barn, föräldrar och personal får möjlighet att lära känna varandra på ett nära och personligt sätt, sammanhållning och gemenskap är ofta anledningen till att man väljer att bosätta sig på en mindre ort. Därför är det också en landsbygdsfråga.

Ska hela kommunen leva kan det inte vara så att de som valt att bo på en mindre ort eller på landsbygden ska behöva acceptera sämre förutsättningar för sina barn. Det kan heller inte innebära att ett allt för stort ansvar för att få infrastrukturen att fungera hamnar i knät på invånarna. På mindre orter finns ofta ett stort engagemang både bland skolpersonal och samhällets invånare, en tillgång som inte får gå förlorad.

De blågröna anser inte att ökad omfördelning av resurser är rätt väg att gå. Det tycker vi. Men låt oss inte köra fast i exakt på vilket sätt vi ska lösa frågan, det viktigaste är att det händer något nu.

Vi välkomnar att de blågröna kommer med egna konkreta förslag som ökar tempot, för tydligt är att det inte räcker med de resurser som tilldelats hittills.

Björn Kleinhenz, ledamot utbildningsnämnden, Vänsterpartiet Braås-Rottne

Maria Garmer, ledamot kommunstyrelsen, Vänsterpartiet Braås-Rottne

Annons
Annons
Annons
Annons