Annons

Varför har vi en så teoretisk skola?

Efter att ha deltagit i en elevs utvecklingssamtal för vårterminen i årskurs 8 funderar jag över följande: loggbok i slöjd, reflektionsuppgift i musik, skriftliga uppgifter i teknik, till detta kommer diverse olika skriftliga uppgifter i alla andra ämnen i grundskolan. Varför måste alla ämnen till och med idrott har ett stort antal teoretiska och skriftliga uppgifter?
Insändare • Publicerad 3 april 2020
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gösta Kron vill se mer praktiskt arbete i skolan.
Gösta Kron vill se mer praktiskt arbete i skolan.Foto: Anders Wiklund/TT

En sådan skola missgynnar en stor andel elever som kan vara duktiga på mycket praktiska uppgifter till exempel syslöjda, träslöjda, skruva, svetsa, löda, laborera i olika ämnen med mera.

Jag förstår att vi lever i ett datasamhälle med krav på mycket sådana kunskaper, det vill säga skriva rapporter och liknande om allt möjligt, men vi behöver i framtiden många människor som kan praktiska saker där man uträttar saker med praktiska färdigheter. Den lilla elev som tidigt märker att detta med att författa en stor mängd "papers" (reflektioner och allt vad de stackars lärarna tvingas kalla de skriftliga kreationerna) inte är hens styrka, kommer att tycka att skolan är tung och tråkig.

Annons

Det verkar som skolverkets läroplan för närvarande har helt slagit över på att akademisera grundskolan. Användningen av datorer kan också ifrågasättas. Hur kan det komma sig att en elev kan komma åt allt möjligt under lektionstid till exempel att titta på ”Prison break”? Ja, måste man författa något man tycker är jobbigt eller tråkigt kan man säkert lätt halka över på annat som internet tillhandahåller.

Jag föreslår att man arbetar mer praktiskt i många ämnen utan loggböcker, reflektionsuppgifter och skriftliga redovisningar.

Många laborativa moment i naturvetenskapsämnen verkar också ha fallit bort på grund av stora klasser och avsaknad av laborationsgrupper. Idrottsämnet framhålls ibland som extra viktigt eftersom eleverna både i skolan och hemma sitter alldeles för mycket framför skärmar av olika slag. Vad händer? Jo man har idrott två gånger i veckan och en del av idrottsämnet ägnas åt teori.

I nästa läroplan (när den kommer?) krävs mycket förbättringar för att alla skall lyckas bättre i skolan.

Gösta Kron, f d grund- och gymnasielärare

Annons
Annons
Annons
Annons