Vätgas är det ideala bränslet

Insändare Artikeln publicerades

Regionens köp av 76 nya bussar ska inte ”backa in i åldrat miljötänk”. Vätgas från solceller och vatten är det enda bränslet med 0-utsläpp. Stoppa upphandlingen av biogas- och batteribussar. Utred vätgas nu!

Renad biogas som används i bussar består till 98 procent av metan. Energitätheten är lägre än för diesel. Detta gör att cirka 20-30 procent mer biogas behövs. Vid förbränning av diesel och biogas bildas koldioxid. Utsläppen av koldioxid från en biogasbuss är högre än från en dieseldriven buss.

Koldioxid är en färglös och luktlös gas som är cirka 60 procent tyngre än luft (Densiteten, Kg/m3, är 1.98 för koldioxid mot 1.21 för luft). Detta gör att vid tät körning med biogasbussar i stadsmiljö får man en förhöjd halt av koldioxid än normalt i gatuplanet.

I klimatdiskussioner sägs ofta ”Biogas är ett förnybart drivmedel som inte ger några utsläpp av koldioxid och bidrar inte till växthuseffekten”. Att biogas inte ger några utsläpp av koldioxid är direkt felaktigt som visats ovan. Att förbränning av biogas inte bidrar till växthuseffekten bygger på resonemanget att koldioxiden som går upp i atmosfären tas upp av växtlighet och blir till biomassa som kan rötas och bilda ny biogas.

Principiellt är det riktigt om man antar att systemet når ett jämviktstillstånd efter ett antal år. Men; om man plötsligt ökar användning av biogas kommer koldioxiden i atmosfären att öka till dess att en ny jämvikt etablerats. Detta kan ta kanske 30-50 år. ”Tanken att koldioxid från biomassa skall finna vägen tillbaka till biosfären är bedräglig då man måste ta hänsyn till biosfärens tillväxt. Under tiden är biomassans effekt på klimatet densamma som för den fossila energin.” Citat från professor Lennart Bengtsson nya bok ”Vad händer med klimatet”.

Klimatsmart lösning är eldrivna bussar med vätgas som energikälla.

Tekniken för att göra detta finns. Ett Svenskt företag Metacon kan redan idag leverera system där biogas blir till vätgas. Fördelen med vätgas som drivmedel är att det inte bildas koldioxid och heller inga utsläpp av kväveföreningar och nanopartiklar. Utsläppet blir vatten! Vätgas är det ideala bränslet. Det kan framställas genom elektrolys av vatten och ger inga utsläpp av koldioxid. Vätgas kan produceras lokalt med el från solceller.

En sådan enhet finns redan i drift i Mariestad sedan i maj i år, för åtta hemtjänstbilar. En fördel med vätgas är att den kan lagras och direkt generera elektricitet via bränsleceller. Toyota och Honda serietillverkar redan eldrivna vätgasbilar. Minst fem busstillverkare i EU tillverkar bussar med vätgas.

EU har nyligen startat ett projekt kallat ”The Hydrogen Initiative” för att driva på utvecklingen. Sverige skrev på vätgas-deklarationen 25/7! Detta är framtiden om man vill bidra till ett stabilt, fossilfritt klimat. Lokala fördelar är egen produktion vätgas i ett system i stor volym.

Om Sverige, Region Kronoberg och Växjö kommun vill göra en insats för klimatet så bör satsningen ske på eldrivna fordon med vätgas som energibärare. Börja med 76 nya bussar!

Rudolf Sillén, klimatintresserad Växjöbo

Jan-Erik Davidson, f.d. Volvohandlare under 35 år, f.d. ordf. i MRF Kronoberg under 20 år

”Fördelen med vätgas som drivmedel är att det inte bildas koldioxid och heller inga utsläpp av kväveföreningar och nanopartiklar. Utsläppet blir vatten”, skriver Rudolf Sillén och Jan-Erik Davidson.
”Fördelen med vätgas som drivmedel är att det inte bildas koldioxid och heller inga utsläpp av kväveföreningar och nanopartiklar. Utsläppet blir vatten”, skriver Rudolf Sillén och Jan-Erik Davidson.