Växjö går inte i bräschen för yttrandefrihet

Replik ,

När jag läser Jon Malmkvists svar på mina invändningar mot att Växjö kommun censurerar lagliga sidor på internet, till exempel om de handlar om underkläder, så slås jag av fyra saker.

För det första anser han att han, som ordförande i kulturnämnden, inte har något ansvar för att kommunen bedriver censur. För det andra har han ingen aning om vilka politiska beslut som fattats i frågan. Ändå påstår han att det rått politisk enighet i frågan. Borde inte också ordföranden i kulturnämnden tycka att censur i högsta grad är en politisk fråga?

För det tredje hänvisar han personer som upptäcker att sidor och material censureras till det företag som levererar filtret. Kristdemokraterna i Växjö anser alltså att Växjöbornas rätt till att få tillgång till information ska avgöras av ett privat företag där vi helt saknar insyn. Ett företag som i dagsläget uppenbarligen inte anser att Växjöborna ska få ta del av Veckorevyns reportage om underklädesmodet.

För det fjärde så tycks inte Jon Malmkvist vara det minsta bekymrad över den utveckling som sker i bland annat Kina och Ryssland med allt mer sofistikerad övervakning och censur av sociala medier och andra internetkanaler. Lika lite som över de allt grövre angrepp på både konstnärlig- och yttrandefrihet som kommer från främst Sverigedemokraterna, men också företrädare för hans eget parti.

Jag håller med Jon Malmkvist om att de tekniska lösningar som erbjuds inte är perfekta, men våra slutsatser av det skiljer sig. Borde inte yttrandefriheten vara så pass viktig att vi då tar bort censurfiltren?

För bara några år sedan gick Växjö kommun i bräschen för yttrandefriheten. En tid som känns rätt avlägsen nu.

För övrigt Jon Malmkvist så företräder jag inget politiskt parti, men anser att också vi vanliga medborgare ska ha rätt att uttrycka våra åsikter.

Lennart Adell Kind

Debatten om Växjö kommuns internetfilter går vidare.
Foto: Lise Åserud
Debatten om Växjö kommuns internetfilter går vidare.