Verklig valfrihet i äldreomsorgen

Debatt Artikeln publicerades
Den reella valfriheten att forma vardagslivet utifrån intressen och önskningar är betydligt viktigare än fri etableringsrätt för privata vårdbolag, skriver Carin Högstedt (V).
Foto: Pontus Lundahl/TT
Den reella valfriheten att forma vardagslivet utifrån intressen och önskningar är betydligt viktigare än fri etableringsrätt för privata vårdbolag, skriver Carin Högstedt (V).

Vänsterpartiet vill att Växjö kommun återtar makten över planering av nya särskilda boenden. Därför har partiet lämnat in en motion om att lämna LOV (Lagen om valfrihet).

LOV, Lagen om valfrihet (cyniskt namn), infördes för särskilda boenden i Växjö kommun 2014. Alla partier utom V och MP röstade för att införa LOV, trots att omsorgsförvaltningens utredning starkt varnade för det. Det är bara ett 20-tal kommuner av 290 i Sverige som infört LOV för äldreboenden. Siffran är stabil över tid enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting); några kommuner kommer till, andra lämnar systemet.

Varför är LOV ingen succé? Jo, kommuner har ingen möjlighet att säga nej till ett vårdbolag som vill bygga ett nytt boende, om de uppställda kriterierna för innehållet är tillgodosedda. Det finns inget kommunalt veto – inte ens om det är en uppenbar risk för överetablering av platser!

I Växjö kommun har flera särskilda boenden inom LOV kommit till på de senaste åren. Det som varnades för har inträffat. Platser står tomma lite varstans och det kostar. Ambitionen hos den styrande majoriteten (M+C+L+KD+MP) har då blivit att stänga kommunala platser på särskilda boenden. Vilka går detta ut över? Jo, de boende som trots beslut om rätt till särskilt boende och besittningsskydd tvingas flytta med allt vad det medför av oro hos alla berörda, vårdtagare, anhöriga, omsorgspersonal (se exemplet Evelid). Äldreboendet Bågen stod på tur att omvandlas, men den idén skrotades, tack och lov.

När vi ser framåt så ser vi i Vänsterpartiet att det finns stor risk för upprepning; nya LOV-boenden väntar i kulisserna. Intressenter finns för etableringar. Områdena Dalbo och Arenastaden har nämnts. Kommunen har som sagt ingen makt att säga nej. Även om nya platser inte är befogade. Stängning av kommunala boendeplatser kan helt uppenbart bli följden med nya flyttcirkusar för de som boendena är till för och som ska ha trygghet och värdighet i livet enligt alla partiers politiska paroller.

Vänsterpartiet vill att Växjö kommun återtar makten över planering av nya särskilda boenden. Det är viktigt ur alla aspekter, inte minst ekonomiska. Rent krasst; Växjö kommun har inte råd att styras av LOV. Behoven ska styra. Innehållet i alla äldreboenden ska ha hög kvalitet beträffande vård och omsorg, men också erbjuda olika inriktning och specialiteter i det vardagliga livet. Vi människor fortsätter att vara unika trots stigande ålder och skröpligheter. Den reella valfriheten att forma vardagslivet utifrån intressen och önskningar ska vi ha. Den är betydligt viktigare än fri etableringsrätt för privata vårdbolag. Därför har V lämnat in en motion om att lämna LOV. Vi hoppas naturligtvis på ett positivt svar – för äldres rätt till trygghet i sitt boende och liv.

Carin Högstedt (V)