Vi behöver små enheter utifrån deltagarnas behov och intresse

Debatt Artikeln publicerades

I samband med kommunaliseringen av omsorgerna, senare delen av 1990-talet, la vi ner två stora dagcenter (Solvändan och Vallhagen) i Växjö. Samtidigt avvecklade vi några företag som endast var ute efter gratis arbetskraft. Vi byggde upp många olika verksamheter utifrån deltagarnas intressen och behov. Detta har varit och är framgångsrikt.

Nu vill man backa till förra århundradets stordrift. Detta vore förödande för alla inblandade. Växjö behöver fler små enheter utifrån deltagarnas behov och intresse. Vi vet att det är stora avgångsklasser på gymnasiesärskolan de närmsta åren. Vi skulle behöva ett nytt VITAK-projekt för att kunna utveckla och göra den dagliga verksamheten ännu bättre. De skulle kunna ställa följande frågor, för att få ett underlag till ett innovativt projekt.

Vad vill de här personerna göra? Kan kommunen fixa deras önskemål? Finns det företag och organisationer som kan hjälpa till? Inom kommunkoncernen finns säkert många intressanta arbetsuppgifter om bara viljan finns.

Till er som bestämmer: Ta fram policydokumentet för Växjös dagliga verksamhet, det håller i många år än.

Kennerth Björn, ordförande FUB Växjö