1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Vi bygger sjukhuset på torr mark

Ett nytt akutsjukhus är en av vårt läns största utvecklingssatsningar. Det är viktigt att det väcker intresse och engagemang. Vi behöver kronobergarnas tankar för att sjukhuset ska bli det bästa.
Gällande markförhållanden så har vi precis tagit del av Växjö kommuns analys som visar att sjukhuset kan byggas på säker torr mark, skriver Mikael Johansson (M) och Martin Myrskog.
Foto: Lars-Göran Rydqvist

Projektet är igång och mycket handlar i nuläget om planering. Vi har inlett detaljplanearbetet där vi utreder grundförutsättningarna för byggnation, trafik och infrastruktur. Gällande markförhållanden så har vi precis tagit del av Växjö kommuns analys som visar att sjukhuset kan byggas på säker torr mark. I samarbete med arkitekter har vi även börjat titta på möjliga placeringar av en huskropp på tomten. Parallellt pågår analys av framtidens vårdbehov, vilket är viktigt för den vårdutveckling som kommer att ske i samband med nya sjukhuset.

Förtydligande:

• Vi har ett inriktningsbeslut. Definitivt beslut fattas av regionfullmäktige 2022.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 567 kr)

• Initialt kommer det nya sjukhuset kosta mer, men inte på sikt. Vi specificerar just nu kostnaderna för projektet som helhet. I förstudien presenterades olika scenarier för byggkostnad, resultatnivåer och lånebehov. 4,9 mdr är beräknad summa för byggkostnaden, inkl utrustning. Utöver det gjordes olika riskvärderingar.

• Karolinska sjukhusets utmaningar gällde finansieringsmodellen (OPS-avtal). Det går inte att jämföra med totalentreprenad genom partnering. Vi kommer att samarbeta utifrån tydliga ekonomisk ramar och ha täta avstämningar genom hela projektet.

• Fastighetsutvecklingsplan tas fram för primärvården. Den är klar i juni 2020

• Utgångspunkt är att nödvändig verksamhet för ett akutsjukhus flyttar med till nya sjukhuset.

• Infrastruktursatsningar görs i samarbete med Växjö kommun och Trafikverket.

Du som invånare ska enkelt kunna följa projektet. Vi kommer även bjuda in till olika dialoger, där du får chans att bidra och vi möjlighet att lyssna in. Till exempel kommer vi öppna upp forum via regionens hemsida och arrangera olika former av medborgardialoger.

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog, regiondirektör