Annons

Vi får inte överge de utsatta i samhället

”Att stoppa virusspridningen måste ha högsta prioritet, men vi ska inte glömma bort de kvinnor och barn som riskerar att hamna i kläm”, skriver politiker i Moderaterna.
Debatt • Publicerad 11 april 2020
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”I spåren av oro och isolering måste vi verka tillsammans för att skydda de som är utsatta i vårt samhälle”, skriver debattskribenterna.
”I spåren av oro och isolering måste vi verka tillsammans för att skydda de som är utsatta i vårt samhälle”, skriver debattskribenterna.Foto: Isabell Höjman

När fler länder isolerar sina medborgare i hemmet för att minska spridningstaken av coronaviruset, vittnar kvinnojourer och kvinnorättsorganisationer om att våldet mot kvinnor ökar. I spåren av oro och isolering måste vi verka tillsammans för att skydda de som är utsatta i vårt samhälle.

Att kvinnor och barn som lever i en våldsam relation är instängda i hemmet tillsammans med förövaren, utgör givetvis en stor risk. Att dessutom utsättas för stress och press i denna svåra tid när framtiden är oviss spär således på den psykiska ohälsan markant. Därutöver försvinner de andrum som vanligtvis finns att tillgå i form av studier, konserter, idrottsevenemang eller andra fritidsaktiviteter.

Annons

Äldre och sjuka utgör riskgrupper för coronaviruset, men även våldsutsatta kvinnor och barn riskerar att fara illa till följd av samhällets åtgärder för att stoppa spridningen. I Kina, USA och stora delar av Europa vittnar nu kvinnorättsorganisationer om en ökning av våld i nära relationer i spåren av spridningen av covid-19.

Vi behöver alla hjälpas åt för att akut bryta utvecklingen:

Vad du kan göra: Om du är hemma och hör ljud, bråk och skrik som gör dig orolig, kontakta polisen. Om du känner oro för barn, kontakta socialtjänsten. Kvinnofridslinjen finns öppen dygnet runt. Ring kvinnojouren Blenda. Du kan även gå in på tjejjouren.se.

Vad kommuner och andra samhällsaktörer måste göra: Håll stödinsatser och viktiga samhällsfunktioner öppna. Kvinnojourer som bedriver öppenvårdsverksamhet och mötesplatser bör hitta former för att fortsätta stötta utsatta kvinnor och erbjuda alternativ till isolering. Det förebyggande arbetet är otroligt viktigt för att kunna hitta och hjälpa dessa kvinnor innan det är för sent samt även att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Skänk en gåva till din lokala kvinnojour. I de statliga stödpaketen till näringslivet bör en riktad satsning för arbetet mot våld i nära relationer inkluderas. Att stoppa virusspridningen måste ha högsta prioritet, men vi ska inte glömma bort de kvinnor och barn som riskerar att hamna i kläm. I kristider behöver vi hålla ihop.

Josefin Malmqvist (M), riksdagsledamot och ordförande Moderatkvinnorna

Anna Gustbée (M), länskvinnoordförande Moderatkvinnorna Kronoberg

Katarina Brännström (M), riksdagsledamot Kronoberg

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande Växjö

Pernilla Tornéus (M), utbildningsnämndens ordförande Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons