Vidingehem bygger för orterna och byarna

Debatt Artikeln publicerades

Vidingehem bygger som aldrig förr. Vi gör det för att möta dagens och morgondagens behov, vi gör det för vi tror på orternas och byarnas stora betydelse och för att vi ska få ett hållbart och väl fungerande samhälle även i framtiden.

Nu ska vi bygga en ny skola i Lammhult och förvandla E-huset i Ingelstad till ett trygghetsboende med 16 lägenheter.

Det är bara ett par av alla de projekt som innebär att Vidingehem i nuläget tillhandahåller cirka 2 100 lägenheter fördelade på 18 orter och fyra stadsdelar runt om i Växjö kommun.

Och om vi säger att samhällets hjärta har två kamrar - utbildningen av våra barn och omsorgen om våra äldre - spelar Vidingehem i båda fallen en viktig roll; vi förvaltar förskolor, skolor och vårdboenden från Uråsa i söder till Lammhult i norr. Skolor finns på samtliga av de 18 orter där vi hyr ut lägenheter och 12 vårdboenden är fördelade på tio av de 22 orterna.

Detta utgör basen i samhällsservicen och är själva grunden för den utveckling vi tillsammans med bygderåd och andra representanter för orterna ständigt arbetar med.

För det finns ett oerhört stort engagemang! Det ser vi i det handlingskraftiga landsbygdsprogram som samhällsföreningarna tillsammans med Växjö kommun har arbetat fram. Programmet innehåller flera utvalda fokusområden och Vidingehem spelar en viktig roll i samtliga.

Allt vi gör måste ha en balans mot de krav och önskemål som samhället och dess innevånare ställer. Vidingehem har den balansen, det visar vi genom att alltid vara lyhörda och leverera det som krävs av oss oavsett om det handlar om bostäder, skolor, vårdboenden eller ekonomisk uppfyllelse.

Tack vare en duktig och engagerad personal, som varje dag ser till att allt det som betyder så mycket för många i samhället verkligen fungerar, ger vi kommuninvånarna fullservice!

Anders Bengtsson (C), ordförande i Vidingehem

”Allt vi gör måste ha en balans mot de krav och önskemål som samhället och dess innevånare ställer”, skriver Anders Bengtsson (C), ordförande i Vidingehem.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
”Allt vi gör måste ha en balans mot de krav och önskemål som samhället och dess innevånare ställer”, skriver Anders Bengtsson (C), ordförande i Vidingehem.