Vindkraften kan driva bort invånare

Insändare Artikeln publicerades

Elpriserna stiger. En effekt av detta är att finansbolag har vaknat och att Sydsvenska höglandet hotas av brutalexploatering av stora områden med upp till 250 meter höga vindkraftverk.

Mot detta har lokalbefolkning gått samman och skrapat ihop pengar för att på juridisk väg försöka stoppa förödelsen av bygden.

Oron över långtidseffekterna av att utsättas för de tryckvågor, infraljudet, som de väldiga bladen alstrar under rotationen är stor.

I Norrland har det konstaterats att renarna undviker vindparker. Det är inte bara Samerna som noterat detta. Forskningsrapporter från SLU finns där fenomenet har noterats upp till fem km från vindfarmer. Märkligt nog har de här rapporterna inte uppmärksammats särskilt mycket. Tryckvågorna påverkar ju allt levande, älgar, rävar, fåglar, insekter oh så vidare, som tvingas vistas i den här miljön.

Bryr man sig inte om människorna så kan man ju fundera över hur djurlivet långsiktigt kommer att påverkas. Något som aktivister som Naturskyddsföreningen, Djurens rätt och andra som ägnar sig åt att åka omkring och kolla och ange vad som man anser vara missförhållanden på landsbygden, borde reflektera över.

Det är främst Centerpartiet som drivit utbyggnaden av vindkraften som ett bidrag till energiförsörjningen. Jag, tekniskt högutbildad, hävdar att utbyggnad i skogsområden bör begränsas till de få områden som klassas som riksintresse, det vill säga där medianvinden är minst 7,5 m/s och inte som idag ända ner till 6 m/s. Eftersom verkens effekt är exponentiellt beroende av vindhastigheten ger ett verk med 6 m/s endast hälften så mycket energi som vid 7,5 m/s och alltså mycket oekonomiskt.

Centerpolitikerna hävdar ju att man fortfarande bryr sig om landsbygden trots att man numera hämtar majoriteten av sina röster från helt annat håll. Jag skulle vilja vädja till politikerna att försöka begränsa den besinningslösa utbyggnaden av vindkraft på Sydsvenska höglandet. Vindfarmerna byggs främst på Statens, Sveaskogs mark. Få lokala markägare vill ha sin bygd förstörd.

Utbyggnaden riskerar enligt min mening att driva bort de genuina landsbygdsborna som kämpar med sina gårdar och därmed försvinner de öppna landskapen som politikerna ofta pratar om.

Bo Hjalmarsson, Civ Ing, Uppvidinge