Baksidan

23-åring döms till fängelse och utvisning

Tingsryd Artikeln publicerades
Foto:Lars-Goran Rydqvist

En 23-årig man döms till fyra månaders fängelse för att ha misshandlat andra personer på ett asylboende i Tingsryds kommun.

Han ska efter avtjänat straff utvisas till sitt hemland Syrien.

"Visserligen pågår stridigheter i Aleppo, varifrån NN (23-åringen) uppgett att han kommer, men stridigheterna kommer sannolikt att upphöra inom överskådlig tid på grund av att Islamiska Staten pressas tillbaka", står det i Växjö tingsrätts dom.

Det har hittills varit ovanligt att Syriska medborgare som dömts för brott också utvisas på grund av situationen i hemlandet.

Migrationsverket har ännu inte beslutat i asylfrågan, men konstaterar i ett yttrande att första gången mannen sökte asyl i Sverige var i augusti förra året. Därefter lämnade han landet och återkom med en ny asylansökan i mitten av april i år.

Migrationsverkets uppfattning är att det föreligger hinder mot verkställighet.

Men Växjö tingsrätt påpekar i domen att mannen gjort sig skyldig till allvarliga brott, varav två riktats mot tjänstemän under tjänsteutövning.

"Även om det sammanlagda straffvärdet av gärningarna inte är anmärkningsvärt högt visar NN:s beteende att han inte har för avsikt att rätta sig efter de regler som finns i ett civiliserat samhälle", skriver Växjö tingsrätt.

23-åringen har suttit häktad i en månad efter att ha misshandlat två andra personer som vistas på asylboendet.

Mannen blev vid ett tillfälle upprörd och kastade glas i huvudet på en annan boende. 23-åringen fortsatte genom att även slå en boende i magen samt hota honom till livet.

När polisen kom till platsen var 23-åringen fortfarande upprörd och hotade en polisman till livet. Flera vittnen översatte hoten till engelska.

Dessutom döms 23-åringen för såväl hot mot tjänsteman som olaga hot sedan hot även riktats mot en åklagare samt en advokat.