Debatt

Replik
”Angående våra ekologiska målsättningar följer vi den nationella livsmedelsstrategin där målsättningen är att den offentliga livsmedelskonsumtionen senast år 2030 ska utgöras av 60 procent ekologiska produkter”, skriver Anneli Ekstedt och Eva Johansson (C).
Foto:

Debatt
”Vi kan inte stillatigande låta tre av fullmäktiges sju partier med några få mandats övervikt avveckla en gymnasieskola på lösa grunder”, skriver Kent Helgesson, Landsbygdspartiet, Frida Hall Sundkvist, Centerpartiet och Robert Fredriksson, Sverigedemokraterna.
Foto:

Replik
”Vi har inte som avsikt att sluta servera kött, men däremot minska mängden och välja vårt kött med omsorg”, skriver Anneli Ekstedt, chef måltidsorganisationen i Växjö kommun och Eva Johansson (C), ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.
Foto:

Debatt
”Skolan är helt central för att orten ska vara attraktiv, både för invånarna och för de företag som verkar på orten”, skriver Björn Kleinhenz (V) och Maria Garmer (V) angående artikeln den 14 januari där rektorn i Braås, Mats Wahlsten, krävde mer resurser till ortens skola.
Foto:

Replik
Efter årsskiftet tar myndigheten Trafikverket ut en avgift på nästan 3 000 kronor för att lägga upp virke vid allmän väg. Sofia Stynsberg (M) och Lars-Göran Svensson (M) tycker det är att krångla till det för landsbygden. Signaturen ”Skogsägare i 50 år” håller inte med.
Foto: