GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Alla kan vara lugna – vattnet i Örken kommer att räcka

Signaturen ”Vaccinerade mot diktatur och utan munskydd” har i en replik påtalat att man inte fått svar på sina frågor om Växjö kommuns planerade vattenuttag ur sjön Örken och vad det kan komma att innebära för bygden. Vi vill också värna bygden genom att tillse att det finns tillgång på bra dricksvatten från en säker försörjning i kommunens alla orter såsom nu är aktuellt för Braås och på sikt Rottne.
Sjön Örken med Braås i bakgrunden.
Sjön Örken med Braås i bakgrunden.
Foto: LENA GUNNARSSON
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

För att förklara var i tillståndsprocessen vi är var mitt tidigare svar riktat både till signaturen och till boende och intressenter runt Örken, oavsett kunskapsnivå om prövning av miljötillstånd. För detta projekt är vi i samrådsfasen vilket bara är i inledningen av miljötillståndsprocessen. Nästa steg är ansökan, och jag upprepar att många av de frågor signaturen ställt kommer att beskrivas där. Det är omöjligt att på denna insändarsida med begränsat utrymme svara på signaturens alla frågeställningar som lyftes i den första insändaren. Nedan följer dock kortfattat svar på de två frågor skribenten tycker är viktigast.

• Var finns det politiska beslutet?
 Det politiska beslutet följer den projektmodell som tillämpas för kommunala investeringsprojekt. Beslutet som gäller för ansökan togs av TN 2019-06-13, §120 och lyder i korthet så här: - Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska chefen att genomföra förberedelse för investeringsprojekt ”Konstgjord infiltration Braås vattenverk”, enligt bifogat projektdirektiv.

• Vilka andra lösningar har utretts?
 Andra lösningar som övervägts är ledning från Växjö, råvatten från Innaren, olika intagspunkter i Örken, olika sträckningar av ledningar samt alternativa lokaliseringar för vattenverk. Ur ett ekonomiskt perspektiv både billigare och dyrare alternativ. Med hänsyn till miljö, ekonomi, leveranssäkerhet och dricksvattenkvalitet för boende i Braåsområdet och kanske i framtiden även Rottne, har vi valt den lösning som översiktligt presenterats i samrådsunderlaget och vill nu få den prövad i en tillståndsprocess. I denna kommer även olika alternativ att redovisas.

Avslutningsvis kan jag lugna alla som liksom vi vill värna den fina sjön Örken. Vattnet kommer att räcka. Sjön Örken är 23 km2 stor och rymmer 174 miljoner kubikmeter vatten. Ansökan kommer att omfatta ett medeluttag om 1 200 kubikmeter per dygn och ansökt uttag är väsentligt mindre än tillrinning under torrperioder. Även om vi räknar med att det inte sker någon tillrinning alls under en lång torrperiod är uttagets påverkan på vattenståndet i Örken endast någon cm.

Tekniska förvaltningen vill skapa en hållbar och säker dricksvattenförsörjning och vi har presenterat det alternativ som vi anser bäst väger ihop olika aspekter på dricksvattenproduktion, miljö, ekonomi, genomförbarhet med mera. Vi är också trygga med att myndigheterna kommer att granska projektet och på ett bra sätt väga olika intressen mot varandra under den kommande prövningen.

Steve Karlsson, 
va-chef

"Även om vi räknar med att det inte sker någon tillrinning alls under en lång torrperiod är uttagets påverkan på vattenståndet i Örken endast någon cm."

Läs mer