Annons

Alla måste ta ett ansvar i förändringsarbetet

Miljökonferensen i Glasgow har inletts med stora förväntningar på att världens ledare ska presentera förslag på lösningar på klimatkrisen. I dag är medvetenheten om klimatförändringarnas konsekvenser hög bland forskare, politiker och allmänhet. Men denna medvetenhet har inte lett till att vi ser en minskning av koldioxidutsläppen i atmosfären. Anledningen är att det måste till en omfattande omställning av vårt samhälle som kräver politiskt samarbete nationellt och internationellt. Men det krävs också mod att besluta om obekväma förändringar.
Debatt • Publicerad 10 november 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Klimat- och miljöminister Per Bolund leder en diskussion under miljökonferensen COP 26 i Glasgow.
Klimat- och miljöminister Per Bolund leder en diskussion under miljökonferensen COP 26 i Glasgow.Foto: Henrik Montgomery/TT

Under coronapandemin gjorde vi ganska stora beteendeförändringar vilket ledde till minskade utsläpp av koldioxid. Vi minskade våra transporter till och från arbetet genom hemarbete, långväga konferenser ersattes med nätbaserade träffar, semesterresor med flyg minskade och vi hittade nya fina resmål i närområdet. Nu när livet återvänder till det mer normala återfår vi våra gamla vanor och det visar sig genom att koldioxidutsläppen åter ökar.

Ledande länder som Kina bygger och planerar mer kolkraftverk än resten av världen tillsammans. Fortsätter deras kolexpansion blir det omöjligt att lösa klimatkrisen.

Annons

Vad spelar det då för roll vad jag gör? Ja det kan ju kännas hopplöst.

Men alla måste ta ett ansvar i förändringsarbetet.

Politikerna har ansvar för att styra i riktning mot en grön omställning. Ta exemplet med de kraftigt ökade bensinpriserna. Orsaken till det ökade drivmedelspriset är det förhöjda råoljepriset vilket är ett resultat av en ökad efterfrågan i världen. Detta är naturligtvis kännbart för hushållens ekonomi. Här föreslår Sverigedemokraterna och Moderaterna en sänkning av bensinskatten för att tillgodose väljarnas intressen. Man vet att priser styr våra konsumtionsmönster och därför är ett viktigt verktyg för att nå beteendeförändringar. Med andra ord leder ett lägre pris till högre konsumtion av drivmedel och motivationen till att börja åka kollektivt eller byta till ett mer miljövänligt fordon minskar.

I stället för att sänka bensinskatten generellt är det bättre att rikta bidragen direkt till dem som är i stort behov av bilen och där det saknas kollektivtrafik. Miljöpartiet föreslår därför en ändring av reseavdraget så att medel fördelas om från dem som bor i storstadsområden med tillgång till kollektivtrafik till dem i övriga landet.

Vad kan man då själv bidra med för att minska klimatutsläppen? Vi kan alla var och en göra våra egna kloka val när det gäller konsumtion och resor. Vi kan också göra våra egna kloka val inför nästa års val. Genom att studera de olika partiernas program kan man se vilka som har seriösa förslag på klimatlösningar och vilka som bara är populister. En sak är säker, en röst på Miljöpartiet är en röst för miljön och klimatet. Vi kommer att fortsätta att göra vårt yttersta för att styra Sverige bort från fossilberoendet även efter Glasgowkonferensen.

Magnus P Wåhlin

Lena Johansson

Miljöpartiet de Gröna i Växjö

Annons
Annons
Annons
Annons