Annons

Alliansen satsar på läsfrämjande verksamhet

Genom kulturen får vi rötter till vår historia, mening i nuet och visioner för framtiden. Varje människa bär på ett unikt egenvärde och kulturen hjälper oss att bli hela som människor. I mötet med kulturella uttryck, inte minst i böckernas värld, kan vi stärkas och finna vår kulturella identitet.
Debatt • Publicerad 7 december 2021
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alliansen i kulturnämnden har fattat ett beslut om att stärka den läsfrämjande verksamheten för barn, genom en riktad satsning till biblioteksverksamheten i Region Kronoberg.
Alliansen i kulturnämnden har fattat ett beslut om att stärka den läsfrämjande verksamheten för barn, genom en riktad satsning till biblioteksverksamheten i Region Kronoberg.Foto: Christine Olsson

Människans kreativitet kan slå ut i full blom när vi genom språket får nya kunskaper om oss själva och den tillvaro vi lever i, utifrån en historisk kontext. Alliansen i kulturnämnden har därför fattat ett beslut om att stärka den läsfrämjande verksamheten för barn, genom en riktad satsning till biblioteksverksamheten i Region Kronoberg.

Vi vill värna den unika plats för bokläsning, kunskapsökning och folkbildning som biblioteken utgör. Målet ska vara att skapa ett samhälle där enskilda personer och gemenskaper ges frihet att få utlopp för sin kreativitet. För detta behövs språket och en tidig språkinlärning gemensamt i familjen, där denna viktiga grund läggs på ett positivt sätt. Våra barn är värda de bästa förutsättningar att ta del av kulturens värld och den källa till glädje, närhet och förmåga till fantasi som bokläsningen medför. När barn tidigt får möta det rika kulturliv som barnlitteraturen utgör, kan de även skaffa sig kunskaper som underlättar deras deltagande i samhällslivet. Vi i Alliansen vill även skapa fler möjligheter att föra vidare det fina kulturarv som vi har, där läsning av till exempel Astrid Lindgren och Elsa Beskow kan berika barnens uppväxt och känsla av sammanhang.

Annons

Vi lever i en tid av ökad digitalisering, vilket är en viktig anledning till att vi vill möjliggöra bokläsningen ännu mer för barnen. Utifrån ett familjeperspektiv menar vi även att gemensam högläsning mellan förälder och barn kan fördjupa den viktiga anknytningen de emellan.

Lässtunden möjliggör tid för reflektion där barnet får dela sina tankar och funderingar över den bok som läses. Den stunden kan även öppna porten till flera ovärderliga samtal mellan barn och förälder, mellan syskon och tillsammans med mor-och farföräldrar. Barnet utvecklar ordförråd, fantasi och föreställningsförmåga och ges möjlighet att lära sig sätta ord på sina känslor. När barnet får ta del av olika berättelser, kan det hjälpa till att lättare förstå livet och sin omvärld. Det kulturella sammanhanget hjälper barnet att förhålla sig till sin egen existens. Därför menar vi att en ekonomisk förstärkning av läsfrämjande verksamhet för barn är en väl avvägd satsning. När vi uppmuntrar till bokläsning för barnen, vet vi att de ges en betydelsefull gåva.

När barnen stärks för att möta framtiden, ligger det bästa alltid framför.

Claudia Crowley Sörensson, Kulturnämndsordförande (M)

Malin Stadig Lundgren, Kulturnämndsledamot (KD)

Gunnar Nordmark, 1 vice ordförande i Kulturnämnden (L)

Andreas Håkansson, Kulturnämndsledamot (C)

Annons
Annons
Annons
Annons