Allt ser inte mörkt ut för Växjö cityhandel

Smålandsposten har i flera djupgående reportage belyst läget för cityhandeln. Visst ser det mörkt ut inte minst beträffande den växande e-handeln. Men butiksägarna borde ändå andas viss optimism med tanke på pågående förtätning av centrumkärnan, stadsutvecklingsprojektet centrumvisionen samt revideringen av parkeringsnormen.
Insändare • Publicerad 1 mars 2019
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fler bostäder i centrala Växjö gynnar även centrumhandeln, skriver Valter Jeppsson.
Fler bostäder i centrala Växjö gynnar även centrumhandeln, skriver Valter Jeppsson.Foto: Jonas Engman

Vid samtal om handeln i Växjö kommer alltid jämförelse mellan cityhandeln och handeln i Samarkand på tal. Fördelarna för Samarkand är gratisparkeringen, den fysiska tillgängligheten och att allt finns under samma tak.

En fördel för Växjöhandeln är den pågående förtätningen av centrum med bostäder vilket sällan kommer fram i debatten. På Södra stationsområdet har, då Riksbyggens etapp är färdigställd, tillkommit 430 lägenheter. På Norra stationsområdet kommer att byggas 70 lägenheter väster om nya kommunhuset och ett nytt hotell.

På parkeringen vid Båtmanstorget finns en byggrätt på cirka 100 lägenheter. I kv Lågan intill brandstationen pågår nybyggnad av 150 lägenheter, och på gamla vattentornstomten har 60 bostadsrätter nyligen tagits i bruk. Inom några år kommer nuvarande kommunhus att omvandlas till 250 lägenheter, Norrtullsparkeringen ha bebyggts med bostäder och parkeringshus, IST:s kontorshus vid Ingelstadsvägen rivits och cirka 100 lägenheter tillkommit.

I kv Fabriken vid Storängsgatan planeras för 350 lägenheter samt parkeringshus och cykelgarage. Sammantaget kommer cirka 1 500 lägenheter att ha producerats inom Växjö city. Med lågt räknat två personer/lägenhet innebär detta ett tillskott på ca 3 000 personer i centrum.

Stadsutvecklingsprojektet med Centrumvisionen är den andra positiva delen. Projektet genomförs tillsammans med fastighetsägarna och butiksinnehavarna i centrum. Målsättningen är att år 2021 upprepa 2010 års utnämning till årets stadskärna. En tuff tidplan men drar alla åt samma håll bör det gå. Ett syfte är också att göra centrum tillgängligt för personer med funktionshinder samt att förbättra belysningen.

Den tredje positiva delen är revideringen av parkeringsnormen. 0,5 bilplatser per lägenhet ersätts av en modern version som tydligare speglar den verkliga situationen för bostadshus. Hänsyn tas bland annat till samutnyttjande, om bilpool ska inrättas och hur effektivt parkeringen används vid olika tidpunkter på dygnet. Tabeller för antal cykelplatser ingår också.

Uppmaningen från politikerna är att åka kollektivt. Ett sätt att snabbt komma igång är att göra som i Kalmar, där länstrafiken infört 30-dagars seniorperiod i hela länet till en kostnad av 100 kronor. Den gäller från den dag man fyller 65 år alternativt har sjukersättning, och avser resa med tåg och buss i hela Kalmar län mellan kl 09.00-15.00 och 18.00-24.00 alla dagar.

När vi nu har borgerlig styrning även i regionen borde det vara möjligt att snabbt åstadkomma ett avtal. Ledande politiker i Växjö bör omgående kontakta regionen om detta. Fördelarna är uppenbara. Tåg- och bussresenärer styrs in till centrum till butiker och näringsställen där. Klimatet gynnas och många parkeringsplatser friställs härigenom.

Valter Jeppsson