Är Eneroth nöjd med hur nedskräpningen ser ut längs riksvägarna?

Vid flera tillfällen har synpunkter kring nedskräpning längs riksvägarna påtalats till infrastrukturministern Tomas Eneroth. Senast (2020) var det Katarina Brännström (M) som tog upp det som en fråga i riksdagen. Svaret Eneroth gav var att han var nöjd med de rutiner Trafikverket har kring nedskräpning längs med våra riksvägar.
Publicerad 12 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sofia Stynsberg (M) tycker att riksväg 23 vid Norremark/Växjö liksom sträckan Rottne-Sandsbro är skräckexempel på nedskräpning längs riksvägarna.
Sofia Stynsberg (M) tycker att riksväg 23 vid Norremark/Växjö liksom sträckan Rottne-Sandsbro är skräckexempel på nedskräpning längs riksvägarna.Foto: Privat

Nu undrar jag om infrastrukturministern fortfarande är nöjd då man kan se skräckexempel längs riksväg 23 vid Norremark/Växjö liksom sträckan Rottne-Sandsbro. Plast, papper, burkar, flaskor, ja listan kan göras lång och är bara några exempel av det skräp som ligger längs våra riksvägar. Skräpet kan vara en fara för trafiksäkerheten men även för djuren och den biologiska mångfalden. Dessutom ger det ett oestetiskt intryck.

Naturligtvis är det allas vår skyldighet att inte skräpa ner men ytterst är det väghållarens ansvar det vill säga Trafikverket. Trafikverket lyder under infrastrukturdepartementet där Tomas Eneroth är minister.

Jag ställer samma fråga som Katarina Brännström(M) gjorde i riksdagen för två år sedan.

• Vilka initiativ tar ministern för att Sveriges vägrenar sköts?

• Är ministern fortfarande nöjd med hur nedskräpningen ser ut längs riksvägarna?

Sofia Stynsberg (M), riksdagskandidat

”Vilka initiativ tar ministern för att Sveriges vägrenar sköts?”