Annons

Åter till ordning och reda med tio reformer mot skuggsamhället

100 000 personer kan leva illegalt i Sverige. 2018 bedömde Migrationsverket att över 40 000 fler personer skulle gå under jorden fram till nu. Förra året lämnade bara en tredjedel av de som fått avslag på sin asylansökan landet frivilligt. Inre utlänningskontroller har minskat med 80 procent, trots löften från regeringen om att de ska öka. Ansvarig minister försöker krympa problemet till en bråkdel. Socialdemokraterna har tappat greppet om skuggsamhället.
Debatt • Publicerad 10 februari 2022
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kommuner och andra myndigheter ska vara skyldiga att informera polisen och Migrationsverket när de påträffar en person som är i landet illegalt, menar artikelförfattarna.
Kommuner och andra myndigheter ska vara skyldiga att informera polisen och Migrationsverket när de påträffar en person som är i landet illegalt, menar artikelförfattarna.Foto: Johan Nilsson/TT

Människor jobbar och sliter, betalar hög skatt och drabbas av otrygghet, samtidigt betalar staten ut bidrag till människor som inte ens bor här. Polisen menar att bidragsbedrägerier är den näst vanligaste inkomstkällan för organiserad brottslighet. Bidragsfusket försvagar tilltron i samhället och sliter isär Sverige. Det kan inte tolereras.

Skatteverket bedömer att den organiserade brottsligheten i ökande grad utnyttjar folkbokföringsdatabasen och samordningsnumren för grova brott. Myndigheten uppskattar att omkring 200 000 personer är felaktigt folkbokförda. Skatteverket varnar också för fusk med de hundratusentals samordningsnummer som utfärdats, som staten i dag saknar kontroll över.

Annons

Moderaterna lägger nu tio skarpa reformförslag i riksdagen för att bekämpa skuggsamhället:

1. En ny svensk folkräkning och bättre kontroll över folkbokföring och samordningsnummer. De som ej verifierats i folkräkningen bör kunna gå miste om vissa välfärdsförmåner. Inför kontroll av biometriska uppgifter som huvudregel vid utfärdande av samordningsnummer och vid folkbokföring när någon flyttar till Sverige.

2. Slopad sekretess mellan myndigheterna. Ny huvudregel i sekretesslagstiftningen om att myndigheter ska kunna dela uppgifter mellan varandra.

3. En ny informationsplikt mellan myndigheterna. Kommuner och andra myndigheter ska vara skyldiga att informera polisen och Migrationsverket när de påträffar en person som är i landet illegalt.

4. DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring. DNA-analys används i dag i undantagsfall, det ska i stället vara huvudregel när någon åberopar biologiskt släktskap som grund för anhöriginvandring.

5. Anmälningsplikt för asylsökande. Rätten till boende och bidrag ska dras in för den som inte håller sig tillgänglig för myndigheterna i asylprocessen.

6. Boendeskyldighet och elektronisk övervakning för att övervaka de som ska utvisas. De som ska utvisas ur landet ska vara skyldiga att vara tillgängliga, exempelvis fysisk inställelse flera gånger om dagen, för Migrationsverket.

7. Stopp för bidrag till personer som vistas i landet utan tillstånd. Kommuner ska inte få ge bidrag eller bostad till personer som är illegalt i Sverige. Detta är redan linjen i Växjö kommun, men föreslås nu gälla alla kommuner.

8. Förlängd preskriptionstid för av- och utvisningsbeslut. Den som gömmer sig i fyra år kan ansöka om asyl på nytt. Tiden bör förlängas till tio år för att det ska bli mindre attraktivt.

9. Fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer. Utvisningar hindras ofta av ursprungsländerna, trots internationella bestämmelser.

Annons

10. Villkora biståndet. Sverige bör ställa krav på länder som tar emot svenskt bistånd att samarbeta vid återtagande av sina medborgare. Konsekvensen av att vägra ta emot egna medborgare bör vara att biståndet dras in eller minskas.

Nu ska vi få ordning på Sverige.

Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson

Maria Malmer Stenergard (M), migrationspolitisk talesperson

Katarina Brännström (M), riksdagsledamot

Oliver Rosengren (M), riksdagskandidat och kommunalråd

Annons
Annons
Annons
Annons