Att flytta våra äldre var ingen bra lösning

I en insändare den 2 april märks det att skribenten Thage Davidsson är väl insatt i de kommunala frågorna. Tyvärr utlämnar Thage Davidsson, media samt nämndens protokoll en del som behöver klargöras angående frågan om flytten av äldre från Evelid och Ingelshov.
Replik • Publicerad 12 april 2019
Detta är en opinionstext i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
SD vill klargöra partiets inställning om beslutet kring Växjö kommuns äldreboenden Evelid och Ingelshov.
SD vill klargöra partiets inställning om beslutet kring Växjö kommuns äldreboenden Evelid och Ingelshov.Foto: Lennart Ernstsson

Det är i nämndernas arbetsutskott som alla tunga beslut fattas. Att beslut från AU rivs upp i nämnd eller i fullmäktige förekommer men är ovanligt. Det är viktigt att veta att det är tjänstemännen som tar fram förslag till beslut som vi politiker ställs inför att granska och klubba igenom. Makt i form av detaljkunskap finns hos tjänstemännen som står med stort ansvar i de beslut som senare fattas av oss valda politiker.

Årets mest debatterade nämndmöte i kommunen handlade om flytt av åldringar på Evelid och Ingelshov. Vi har förstått att alltför många kunnat missuppfatta varför SD lämnade förslag att yrka på (föreslå) en återremiss.

SD ansåg helt enkelt inte att en flyttning av de många äldre var lämplig att genomföra. Efter gedigen utvärdering önskade vi se ärendet återremitterat med krav på fler och mer långsiktiga analyser. Sverigedemokrater förstår behov av kompetens men anser inte att flytta äldre är en hållbart mänsklig lösning för alla inblandade parter. Beslutet krävde större och fler perspektiv. Sverigedemokraterna vill istället för nedläggningar och förlust av jobbtillfällen på landsbygd utveckla landsbygden med mer av den service som städerna ser som självklart att ha.

Det omtalade nämndmötet fick därför totalt tre förslag att ta hänsyn till. SD förslag om återremiss ställdes inledningsvis mot förslaget från S och V. Utgången var given vår enda röst att S och V skulle vinna. Därefter ställdes Blågröna majoritetens förslag mot S och V. Sverigedemokraterna röstade i den slutliga röstningen alltså på förslaget från S och V vilket innebär en röst mot flyttningen av äldre på Evelid och Ingelshov.

Majoriteten gick segrande med röstsiffrorna 8-7. Att SD röstat med de blågröna är således i detta fall uteslutande fel. Sverigedemokraterna vill verkligen beklaga vår maktlöshet. Vi försökte.

Thage Davidsson vill avsätta politiker som lovar runt men håller tunt. Väljare har en stor del av ansvar i politisk sak med sin röst. Era röster ger fördelning av mandat och beslutsvärda stolar till oss i partierna. Politikern ska vara sina medborgare i kommunen lyhörd. Nämndmöten exempelvis omsorgsnämndens är öppna för allmänhet som vill lyssna på arbetet där. Välkomna säger vi Sverigedemokrater.

Hannes Jónsson (SD), ledamot omsorgsnämnden (SD) Pernilla Wikelund (SD), ersättare omsorgsnämnden, Christer Svensson (SD), politisk sekreterare